Onsdag 7 juni 2023

Gör din röst hörd och gå och rösta

Nu är det dags att bestämma vem som får styra i din kommun, region och vilka vi vill se i riksdagen.

Vi vill se företrädare som tar ett solidariskt ansvar för framtiden och inkluderar alla. En av de viktigaste frågorna om att man ska ha möjlighet att få en sysselsättning och schysta villkor och en bra arbetsmiljö hamnar inte högst i valdebatten i år utan det är andra frågor som dominerar som höga elpriser och vem som har de bästa förslagen för Sveriges framtid.

Bra med ett nytt reseavdrag och ett tak för de höga elkostnaderna.

Det är dags för dig att ta ditt demokratiska ansvar och gå och rösta.

Vi vill se ett arbetarvänligt parti som lyssnar på oss och företräder oss på bästa sätt.För en ansvarsfull framtid.

Jag kommer lägga min röst på Magdalena som har tagit oss igenom en pandemi och sett till att ha en värdig A-kassa om man råkar bli arbetslös och skapat möjligheten med korttidsarbete på den Svenska arbetsmarknaden som många i Europa haft under en längre tid.Värnar den Svenska modellen.

Det gör skillnad vem som styr.

Vi vill se bättre arbetsmiljö och att det finns schysta villkor på våra arbetsplatser och att de regionala skyddsombuden får tillträde där vi har medlemmar.

Avdragsrätt för medlemsavgiften.

Vi vill se en bättre och mänskligare sjukförsäkring där behandlande läkare får mer att säga till om och ett ökat samordningsansvar från försäkringskassan som hjälper och inte stjälper individen.

Vi vill se bättre pensioner.

Det är en bra början med att höja för de som har det tuffast men det behövS ytterligare höjningar så man kan ha en värdig tid efter ett helt arbetsliv.

Det behöver omfördelas och avsättas mer pengar i systemet.

Vi vill se en rättvis klimatomställning för att vi ska kunna ha ett arbete här hemma och inte flytta jobb utomlands. Den gröna omställningen som sker inom industrin ska vi vara med och påverka.

Positivt att Volvo lägger en batterifabrik i Skaraborg.

Det är helt avgörande att vara med och påverka och vem som styr.

Nu är det din tur att gå och rösta.

Använd din demokratiska rättighet för en hållbar framtid gå och rösta!

För alla människors lika värde!

Jämlikhet, Solidaritet och Frihet!

Pär-Ola Olausson  Ordförande IF Metall  Östra Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.