Måndag 19 april 2021

Har Sverige gått över gränsen ?

I dagarna har Regeringen och samarbetspartierna lagt fram en proposition till riksdagen om att godkänna EU:s rätt att låna upp 750 miljarder Euro (Ca 7500 miljarder kronor) till den sk ”Återhämtningsfonden”. År 2020 uppgick EU:s egna medel till maximalt 1,2 procent av medlemsländernas BNI. Förslaget är nu att öka detta till 1,4 procent för att bla kompensera för att Storbritanniens bidrag försvinner. Att dra ner på utgifterna verkar det inte finnas en tanke på. Detta betyder att Sveriges avgifter till EU kommer att öka

Men det är inte det enda. Regeringen föreslår också att riksdagen ska godkänna överföringen av viss beskattningsrätt till EU. Därmed har man gått över gränsen för det svenska folkets urgamla rätt att beskatta sig själv och lämnat över en del av detta självbestämmande till EU. Det handlar om skatt (även om man kallar det för avgift) på återvunnen plast. Ca 1,3 miljarder per år för Sveriges del. Ett i de stora sammanhangen litet belopp kan det tyckas, men man har slagit hål på en viktig princip och låter EU överta en del av beskattningsrätten i respektive land. I praktiken innebär det ett stärkande av EU:s makt på bekostnad av de nationella parlamenten. Det kommer knappast att ta slut med ”plastskatten” utan ett troligt scenario är att överflyttande av beskattningsrätt till EU kommer att fortsätta. Något som de svenska väljarna rimligen borde hålla ögonen på.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är de enda partier som i följdmotioner i Finans-utskottet framfört en avvikande mening. Moderaterna och Kristdemokraterna har inte gjort det.

Med stor sannolikhet kommer därför Regeringens förslag att gå igenom riksdagen. Något som måste betraktas som ett stort svek mot det svenska folket från Regeringens, samarbets-partiernas och M och KD:s sida. Beslutet är en viktig vattendelare i svensk politik och man kan tycka att det hade varit rimligt att det svenska folket fått uttrycka sin uppfattning i frågan i en beslutande folkomröstning, när man nu vill avhända sig svenska folkets urgamla rätt att beskatta sig själv.

 

Stefan Hallberg

Sekreterare SD Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.