Måndag 19 april 2021

Hela Sverige Skall Leva och postutdelningen

Apropå en insändare i förra veckans tidning.

”Hela Sverige Skall Leva” är en devis som jag ställer upp på till fullo. Definieringen på detta är dock inte frekvensen i postutdelningen utan snarare den förda regionalpolitiken, allmänna kommunikationer, tillgång till fiberuppkoppling etcetera. Orsaken till att Postnord vill gå över till varannandagsutdelning är enkel; vi skickar färre brev. Folk har blivit digitala, så även jag. Således färre brev som skall betala kostnaderna för utdelningen. Jag använder mig förvisso även av Postnords tjänster, i synnerhet för tyngre försändelser.

Man kan inte skicka saker digitalt! Lägsta brevportot är elva kronor, för ett halvt kilo blir det 72. Det är mycket. Jag är således betydligt mer betjänt av lägre portokostnader än utdelning varje vardag som en princip. Varannan dag räcker gott. Detta är för övrigt inte riktigt sant; vissa försändelseslag såsom varubrev och paket kommer fortfarande att delas ut alla vardagar. Jag märker även att mindre föreningar i allt högre utsträckning kör omkring själva och delar ut kallelser och medlemsblad i postlådorna.

Då har portokostnaden nått en smärtgräns och hur bra miljö är det?  En återgång till föreningsbrevporto behövs! I sammanhanget finns även en annan en viktig sak att flika in. Riksdagen måste skapa förutsättningar för att distributionen av alla nyhetstidningar skall fungera fullt ut på även på landsbygden. Detta har verkligen att göra med att hela Sverige skall leva.

Jag har arbetat mer än femtio år i posten och förändringar har skett hela tiden ända sedan söndagsbreväringen togs bort i början av 1950-talet.  Under de första åren av min tjänst i det postala livet kunde man fortfarande lägga på ett brev i brevlådan på Falköpings central innan 23,30 och nå Stockholmsregionen och hela vägen upp för utdelning nästa morgon. Samman sak västerut innan 03,00. Undan för undan förändrades detta som så mycket annat. Från postkupéer till terminaler. Postkontoren försvann i dess ursprungliga betydelse när behovet att ta ut pengar och betala över disk inte fanns längre.

Detta kallas utveckling som bara har fortsatt och som inte är avslutad på något vis. De sista tio åren av min postala bana var jag lantbrevbärare och även där kunde man se en tydlig förändring. Det fanns inte längre någon hemma på många av gårdarna så som det hade varit tidigare. Folk var i väg på sina jobb – så även vi!

Åke Abrahamsson

Marka Falköping

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.