Fredag 29 maj 2020

Helikopterplatta i Lidköping

Vi vill utreda behovet av en eventuell landningsplats för ambulanshelikopter vid Lidköpings sjukhus.

Idag används Hovby flygplats som landningsplats vid akuta transporter från sjukhuset. Det kräver ambulanstransport av patienten ut till flygplatsen. Ambulansverksamheten uppger att det regelmässigt uppstår tekniska problem vid transporter mellan sjukhuset och flygplatsen i form av ambulansbrist eller problem med att komma in på flygplatsen.

Likaså finns det enligt uppgifter som kommit oss till del etiska och kvalitetsmässiga brister i hanteringen av svårt sjuka patienter på flygfältet.

För oss är det därför självklart att vi från politiken behöver sätta oss in i frågan och ta ett beslut. Det handlar framförallt om att snabbt kunna transportera patienter från sjukhuset som behöver omhändertas på en än mer specialiserad vårdnivå.

Det är därför glädjande att Skaraborgs sjukhusstyrelse ställt sig bakom grönblå samverkans yrkande att ge sjukhusdirektören i uppdrag att utreda behovet av en landningsplats, samt också vilka förutsättningarna är för en eventuell sådan etablering.

Linn Brandström (M)
regionråd, Västra Götalandsregionen
ordförande, Svensk Luftambulans

Pär Johnson (L)
ordförande, Skaraborgs sjukhusstyrelse

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.