Måndag 26 juli 2021

Hellre nattåg än stöd till kommunerna

För några veckor sedan redogjorde jag för Kommuninvests förslag till förbättrat stöd till kommunerna. Ett stöd som var utformat för att skatteutjämningssystemet inte tar hänsyn till alla bakomliggande faktorer för att ekonomin ska fungera på ett bra sätt i små kommuner med en liten folkmängd.

Utredningen rekommenderade ett tillägg på 12 miljoner kronor. Med gränsen 10000 personer innebär detta att 72 kommuner skulle kunna få tillägget. Den totala kostnaden för utredningens förslag var 864 miljoner kronor.

I utredningen analyseras också andra nivåer på tillägget. Ett tillägg på 8 miljoner kronor skulle totalt kosta 576 miljoner kronor. Ett tillägg på 5 miljoner kronor skulle totalt kosta 360 miljoner kronor. Regeringen har i sin visdom inte nappat på något av förslagen.

Däremot har man gett Trafikverket i uppdrag att genomföra en direktupphandling för att komma igång med nattågstrafik till kontinenten. Inom 2 år ska dagliga avgångar ske mellan Malmö och Bryssel samt Stockholm och Hamburg. Regeringen lägger 400 miljoner kronor i startkostnad och kommer att presentera den årliga kostnaden i höstbudgeten.

Jag hävdade i mitt förra debattinlägg att det bör finnas goda möjligheter för regeringen till omprioriteringar om man vill underlätta för den svåra ekonomiska situation som de små kommunerna befinner sig i. Exemplet med nattågen styrker bara mitt påstående.

I Karlsborgs kommun skulle man ungefär få följande effekter av en skattehöjning:

  • 25 öre ger ca 3,8 mkr/år.
  • 50 öre ger ca 7,6 mkr/år.
  • 75 öre ger ca 11,5 mkr/år.
  • 1,00 kr ger ca 15,3 mkr/år.

Redan det lägsta alternativet i Kommuninvests förslag motsvarar alltså en skattehöjning på 33 öre. 400 miljoner kronor skulle motsvara ett tillskott på 5,6 miljoner kronor vardera för de 72 kommunerna.

Jag tror att innevånarna i de berörda kommunerna som tex Karlsborg, Hjo, Töreboda, Herrljunga, Grästorp och Essunga prioriterar ett ekonomiskt tillskott och kanske ett undvikande av en skattehöjning, före nattåg till Bryssel och Hamburg. Men det gör tydligen inte regeringen. Politiska prestigeprojekt går före välfärden i kommunerna.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.