Tisdag 25 september 2018

Helt osannolikt om utvisning

 

Helt osannolika nyheter väller över oss.

Läste i Falköpings Tidning den 22 februari om en familj med två barn boende i Skövde. Pappan har uppehållstillstånd och arbetar som kirurg på Skaraborgs Sjukhus. Hans fru, mor till båda barnen, söker tillstånd att få stanna i Sverige.

Ärendet har avgjorts i Migrationsdomstolen. Mor och ena pojken (2,5 år) ska utvisas! Åk till Ukraina och sök uppehållstillstånd därifrån! Far och yngre barnet (8 mån.) får stanna i Skövde!

Om domen verkställs, splittras familjen. En mor skiljs från sitt ammande barn.

Det här väcker frågor. Vilka handlingsalternativ har familjen? Myndigheter och domstol har kanske tolkat regler och lagar rätt? Men är i så fall lagarna rimliga?

Är det här förenligt med FN:s barnkonvention? Är vanligt sunt förnuft ovanligt idag? Vi berömmer oss ibland för humanism och kristen moral och etik. Har vi totalt glömt bort allt detta? Man kan verkligen undra……..?

Bertil Wallgren
Floby

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.