Söndag 19 augusti 2018

Hjälp tillbaka till hälsa och arbete

Replik till Jonny Alfredsson, IF Metall (publicerat Skaraborgsbygden 13 januari)

Du ska inte bli sjuk av ditt arbete, men om du blir det ska det finnas en bra och human sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet och hjälp tillbaka till hälsa och arbete.

Detta är grundfundamentet för socialdemokraternas syn på hur sjukförsäkringssystemet ska fungera. I en debattartikel har Jonny Alfredsson, IF Metall avd 27 Östra Skaraborg, ifrågasatt Försäkringskassans hantering av ärenden.

Jonny har rätt i att det krävs samverkan från olika aktörer om vi ska få ned sjuktalen i landet. Regeringen har därför sjösatt en lång rad olika åtgärder för friskare arbetsplatser och bättre samverkan mellan alla inblandade parter. Störst är problemen inom offentlig sektor. Idag är det främst lärare, undersköterskor och socialsekreterare som drabbas av långa sjukskrivningar. Ofta är det kvinnor.

Försäkringen ska erbjuda stöd till den enskilda, men det måste också finnas kontroll så att rätt hjälp går till rätt person. Sjukskrivning är faktiskt inte den bästa behandlingen i alla situationer – i många fall är arbete en friskhetsfaktor och en fot kvar på arbetsplatsen den bästa vägen tillbaka.

Försäkringskassan har fått uppgiften att höja kvaliteten i sin handläggning. Det är viktigt för att vara säkra på att man ger rätt ersättning och stöd till rätt individ så fort som möjligt. En konsekvens av Försäkringskassans ökade fokus på kvalitet i handläggningen, som Jonny nämner i sin artikel, är att antalet avslag och indrag har ökat. Man ska dock komma ihåg att av de ungefär 600 000 beslut som Försäkringskassan tar om sjukpenning varje år så är det fortfarande 98 procent som inte får ett avslag och över 96 procent som inte får indragen sjukpenning.

Två kammarrättsdomar under hösten 2016 har gjort att Försäkringskassan fått ändra sina handläggningsrutiner. Jonny Alfredsson med flera uttrycker en oro för vad de nya rutinerna får för konsekvenser för enskilda människors ekonomiska trygghet vid sjukdom. För oss socialdemokrater är det viktigt att sjukförsäkringen ska vara trygg och ge ersättning så länge arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Därför har Socialdepartementet tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma om det finns behov av en förändrad lagstiftning för att uppnå detta.

Carina Ohlsson
riksdagsledamot (S) Skaraborg
ledamot av Socialförsäkringsutskottet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.