Onsdag 26 februari 2020

Höghastighetståg är miljöförstöring

Det finns de som anser att man skall bygga höghastighetsjärnvägar i Sverige för att minska utsläppen från flyget. Globalt är utsläppen från det svenska inrikesflyget försumbara. Flygplatsen O’ Hare i Chicago har över tvåtusen starter och landningar per dygn. Hur många är det från Arlanda? Några hundra? De flesta är utrikes. Där gör snabba tåg ingen nytta.

Att bygga höghastighetsjärnvägar orsakar stor miljöförstöring. För att köra tåg riktigt fort måste banorna byggas så raka och plana som möjligt. Det innebär djupa sår i landskapet. Plus många broar och tunnlar. Enorma mängder betong och annan byggnadsmateriel måste transporteras med dieseldrivna fordon. Byggandet ger upphov till utsläpp av flera miljoner ton koldioxid.

Tågen orsakar enormt mycket buller när de körs i så höga hastigheter. Buller är också miljöförstöring.

Antalet resande i Sverige för litet. Den dagen det bor lika många människor i Stockholm, Göteborg och Malmö som i London och Paris kan man börja prata om höghastighetståg.

Kurt Karlsson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.