Tisdag 28 september 2021

Högskolan i Skövde – missa inte kooperationen!

Kooperativa och ömsesidiga företag är en viktig del av näringslivet i Sverige. Men okunskapen om kooperation är ett av de viktigaste utvecklingshindren för sektorn i Sverige idag. Här kan Högskolan i Skövde spela en viktig roll.

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige sysselsätter idag cirka 100 000 människor och har en omsättning på nära 500 miljarder och det startas 400 nya kooperativa företag över hela landet varje år. Men trots sektorns storlek och betydelse finns det en stor okunskap om den kooperativa företagsformen och det gäller tyvärr även inom den högre utbildningen.

För att kartlägga frågan gjorde Svensk Kooperation nyligen en studie kring hur kunskap om kooperativa och ömsesidiga företag inkluderas på universitet och högskolor i Sverige. Granskningen omfattade 271 relevanta kursplaner och visade att kooperation, ömsesidiga företag eller ekonomiska föreningar inte fanns med överhuvudtaget i någon av kursplanerna.

Det är mycket olyckligt att akademiska utbildningar inom ekonomi, juridik och samhällskunskap missar den kooperativa företagsformen och gör aktiebolag till allenarådande norm för företagande.  Här har universitet och högskolor ett stort ansvar.

Därför uppmanar vi Högskolan i Skövde – inkludera de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna i era utbildningar och se till att studenterna får en bred kunskap om företagande och näringsliv i Sverige. Vi på Svensk Kooperation står gärna till tjänst för kunskapspåfyllning och samarbeten.

 

Marie Nygren                                                                                   Anna Karin Hatt

Ordförande Svensk Kooperation                                                 Vice ordförande Svensk Kooperation

vd KF                                                                                                   vd och koncernchef LRF

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.