Tisdag 25 juni 2019

Höj anslaget till Högskolan i Skövde

I Sverige erbjuds i genomsnitt cirka 30 statligt finansierade helårsutbildningsplatser för högre utbildning per 1 000 invånare. I Skaraborgsområdet är motsvarande siffra cirka 15 utbildningsplatser. Eftersom Högskolan i Skövde idag utbildar för hela sitt utbildningsanslag behöver lärosätets anslag för såväl forskning som utbildning höjas. Den frågan har vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Skaraborg lyft i en motion till riksdagen

Statistik från SCB visar att cirka 24 procent av landets befolkning i åldersgruppen 21-65 år har en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre. I Skaraborgsområdets 15 kommuner är motsvarande siffra betydligt lägre, ungefär 17 procent. Nära tillgång till högre utbildning har visat sig ha en positiv effekt på utbildningsnivån. Skaraborgsområdet är missgynnat när det gäller tillgång till högre utbildning.

Det var vi socialdemokrater som en gång i tiden såg till att Skövde fick sin högskola. Vi har sedan dess kämpat för att stärka dess position och i alla sammanhang påtala behovet av högre utbildning i Skaraborg. Det är en kamp vi fått driva såväl emot politiska motståndare, som gärna förklenande använder uttrycket ”bygdehögskola”, och förespråkare inom den akademiska världen som hellre ser satsningar på de ”etablerade” akademiska institutionerna.

För oss socialdemokrater i Skaraborg är Högskolan i Skövde viktig. Vi kan se hur skolan utvecklats genom åren och blivit hela Skaraborgs högskola, men som även rekryterar elever från andra håll i landet.

Varje svenskt lärosäte samverkar med företag och offentlig sektor i sin region. Generellt tar dock de yngre högskolorna ett större ansvar för att samverka med små och medelstora företag än vad de äldre universiteten gör. De forskningspengar som staten trots allt satsar på Högskolan i Skövde – och de andra yngre svenska högskolorna – stannar därmed inte inom akademin utan kommer företag och regioner till del.

Vi socialdemokraterna vill att internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer ska finnas på flera ställen i landet för att locka utländska investeringar till Sverige. Ett sätt att åstadkomma detta är att se till att även de statliga forskningsanslagen fördelas på ett rimligt sätt över landet.

Kampen för Högskolan i Skövde går vidare. Politiskt sker denna kamp främst mot de konservativa krafter som nu formerat sig i Sveriges riksdag. Det är de krafterna som aktivt agerar för att förminska de unga högskolornas betydelse och därmed motiverar varför satsningarna ska ske i de historiska institutionerna.

Vi socialdemokrater står upp för vår högskola i Skaraborg!

Patrik Björck, Falköping
Carina Ohlsson, Lidköping
Erik Ezelius, Tidaholm
riksdagsledamöter S, Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.