Tisdag 21 augusti 2018

Hot mot synskadades frihet

Samtidigt som regeringen slår sig för bröstet genom att lägga fram förslag till ny funktionshinderpolitik, slår samma regering undan benen för personer med grav synnedsättning!

Regeringens planerade förändringar av den nuvarande handikappersättningen hotar synskadades ekonomi, vardagsliv och personliga integritet. Vi vill med kraft protestera mot en politik som minskar egenmakt och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning.

Vem vill betala för att göra nedanstående aktiviteter? Att läsa posten, betala räkningarna, att få handla eller gå på en promenad?

Det tvingas vi göra!

Den kompensation vi har genom handikappersättningen gör ändå detta rimligt och möjligt. Utan handikappersättningen är det diskriminering!

Hittills har samhället varit väl införstådda med att en grav synnedsättning eller blindhet medför merkostnader i vardagen. Att det är närmast omöjligt att exakt precisera alla merkostnader har heller inte verkat vara kontroversiellt. Försäkringskassan har använt ett schablonbelopp i form av en handikappersättning för att kompensera kostnader för vårt hjälpbehov och andra merkostnader.

Bidraget har var och en fritt kunnat använda till sina merkostnader och särskilda behov.

Nu vill regeringen ta bort schablonbidraget och ersätta det med ett merkostnadsbidrag.

Det innebär att synskadade personer tvingas sitta hos försäkringskassan och vända ut och in på sina liv för att bevisa våra dagliga merkostnader, behov och tillkortakommanden!

Vid en jämförelse med barnbidraget blir orimligheten tydlig. Ingen skulle komma på tanken att kräva redovisning av barnfamiljer om hur de i detalj använder barnbidraget.

Låt oss slippa denna kränkning!

Medelinkomsten bland synskadade är betydligt lägre än bland befolkningen i stort, även bland synskadade som har ett arbete. För den med låg inkomst, som inte enkelt kan redogöra för sina utgifter i detalj och som inte kan argumentera för sig, kommer försämringen bli mycket kännbar. Risken för ökat utanförskap, mindre självständighet och sämre psykisk hälsa är uppenbar.

Hjälp Synskadades Riksförbund att förmå regeringen att inte lägga fram det planerade förslaget om merkostnadsersättning till riksdagen.  Gå in på: #säkrahandikappersättningen och läs mer.

Synskadades Riksförbund Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • vastaspojken

    Vilket samhälle har vi hamnat i? Vilket samhälle vill vi ha? Finns ingen skamgräns för de besparingar som anses nödvändiga? En synskada drabbar hårt. Vi borde alla tvingas att gå med bindel över ögonen en dag för att lära oss att veta hut! Om jag skulle skriva i klartext vad jag tänker om de politiker som föreslår indragning av handikappersättningen för synskadade, åker jag in för ärekränkning! Man hör ibland skrävel om att vi är en humanistisk stat, byggd på en kristen värdegrund? Det här ser inte bra ut!