Lördag 23 oktober 2021

Hur länge har Västra Götaland råd med kompetensgapet?

Tre av fyra svenska arbetsgivare har svårt att hitta personer med rätt kompetens, visar en ny undersökning. Nu behöver Västra Götalands arbetsgivare tänka i nya banor för att attrahera, engagera och behålla kompetens efter pandemin.

Nyligen släppte ManpowerGroup undersökningen Talent Shortage, där vi årligen undersöker kompetensbristen i Sverige. Tyvärr erbjöd rapporten delvis dyster läsning. Trots att vi går mot ljusare tider är kompetensgapet fortsatt en av de största utmaningarna för en snabb återhämtning av svensk arbetsmarknad.

Hela tre av fyra svenska arbetsgivare har svårt att hitta personer med rätt kompetens. Det är brutala siffror för en arbetsmarknad som behöver tackla en rekordhög arbetslöshet, samtidigt som arbetsgivare har stort behov av nya talanger. Hur länge har vi råd med det här kompetensgapet innan Sverige förlorar sin globala konkurrenskraft?

På en arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens är betydligt högre än utbudet, kommer konkurrensen att hårdna ytterligare. Så hur bör man då agera som arbetsgivare, när man står inför den stora utmaningen att säkra sin kompetensförsörjning?

Trots läget på den svenska arbetsmarknaden finns det flera saker man kan göra. Här följer därför tre tips på hur du som arbetsgivare i Västra Götaland kan prioritera för att attrahera, engagera och behålla kompetens efter pandemin:

1. Våga tänka nytt kring rekrytering.
Se inte bara på gamla meriter och tidigare erfarenheter utan våga satsa på personer som har rätt förutsättningar och som drivs av att lära sig nytt.

2. Etablera en kultur av ständigt lärande i hela organisationen. Utveckla kompetensen hos de medarbetare ni redan har och hylla de som bidrar med nya idéer och arbetssätt. Satsa på utveckling genom coachning, utbildning och nya arbetsuppgifter. Att kunna möta omvärldens nya krav gynnar både företaget och medarbetarna.

3. Erbjud frihet, trygghet och flexibilitet. Pandemin har påverkat vår syn på hur det är att jobba. Morgondagens mest attraktiva arbetsgivare är den som erbjuder trygghet, men också större frihet för de anställda att välja hur de vill arbeta.

Nu kan vi tillsammans minska kompetensgapet i Västra Götaland genom att tänka nytt i både rekrytering och utveckling. Ständigt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling är viktigare än någonsin förr.

Mikael Jansson
vd ManpowerGroup Sverige

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.