Söndag 24 januari 2021

Hur Socialdemokrater tar ansvar för försvaret

REPLIK: I ett debattinlägg i Skaraborgsbygden den 23 november redovisar Niklas Karlsson (S), Ordförande i Försvarsberedningen och vice ordförande i Försvarsutskottet, de satsningar som S nu gör på det svenska försvaret. Rubriken på inlägget var ”Socialdemokraterna tar ansvar för totalförsvaret”.

Det finns ett par detaljer som man kanske ska hålla i minnet när man läser Niklas Karlssons debattinlägg och hur S tar ansvar.

Flera partier, och även Försvarsmakten, bedömer att den finansiering som S erbjuder inte är tillräcklig för att man ska nå upp till de mål politikerna har satt.

Men det kanske inte är det stora politiska hyckleriet. Det verkar som om Niklas Karlsson totalt förträng att det var en Socialdemokratisk regering under ledning av Göran Persson som låg bakom Försvarsbesluten år 2000 och 2004, då man i stort sett lade ner både det militära och det civila försvaret och det som låg bakom begreppet Totalförsvaret.

Det var då alla de beredskapslager som vi bla skulle behövt under Coronapandemin försvarsvann. Det var då armén krympte från 36 brigader till knappt 2 och till ett läge där vi inte längre kan försvara hela landet.

Socialdemokraternas naiva syn på försvaret i Försvarsbesluten år 2000 och 2004 gör att svenska skattebetalare än en gång får betala för uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret. Det kommer att ta lång tid och kosta många miljarder.

När Socialdemokrater pratar om att ta ansvar för det svenska försvaret då visar historien att man har all anledning att börja bli orolig. Vilket för övrigt gäller samtliga de riksdagspartier som sa ja till de båda försvarsbesluten 2000 och 2004.

Stefan Hallberg
Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.