Måndag 17 januari 2022

Hur uppmärksammades Funktionshinderdagen

Den tredje december var det Internationella Funktionshinderdagen. Hur uppmärksammades det i kommunerna?

Under två dagar inbjöd Myndigheten för Delaktighet och Länsstyrelsen till konferens, med anledning av Regeringens uppdrag för genomförande av funktionshinderspolitiken. Länsstyrelsen har i sitt uppdrag att hjälpa kommuner och regioner i detta arbete. I arbetet förutsätts att funktionshinderorganisationernas kompetens tas till vara och att kommunens funktionshinderråd involveras.

Skulle vara intressant veta i hur stor omfattning kommunernas företrädare deltog i konferensen och hur kommunen kommer att arbeta för att uppnå aktiv involvering. I många, främst i de mindre kommunerna, fungerar funktionhinderråden dåligt, på vissa håll saknas det helt. Många familjer upplever ett utanförskap, föräldrar slåss för att tillgodose sina barns behov, möjligheter till färdtjänst begränsas för personer med synnedsättning, färdtjänst och sjukresor blir allt dyrare och krångligare, osv. Listan kan göras lång där diskriminering upplevs.

I FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning fastslås lika rättigheter för alla. För att uppnå något så när likavärde måste man börja på hemmaplan, i den lilla kommunen.

Återupprätta fungerande funktionshinderråd. Gå ut till organisationerna, inom Funktionsrätt Skaraborg ingår 31 funktionshinderorganisationer med 11 000 medlemmar. Men här finns det svårigheter som måste överbryggas – hur ska kommunikationen ske? En likställighet borde kunna komma till stånd genom kommunförbundet, där alla kommuner är representerade. Idag fungerar/fungerar det inte väldigt olika, och från organisationerna vet man inte vad som gäller var.

Men kommunerna vet vilka vi är. Ta kontakt med oss, det kan inte bara ligga på oss ute i organisationerna att försöka få till stånd en kommunikation, det borde ligga i kommunens intresse. Personer med funktionsnedsättning är en stor grupp, kanske något att tänka på inför stundande valrörelse.

Styrelsen
Föreningen för Rörelsehindrade Barn o Ungdomar, RBU Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.