Måndag 23 juli 2018

”Huskurage”  för att förebygga våld

Varje år dör cirka 20 personer till följd av våld från en partner eller tidigare partner, varav 14 är kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man.

Ofta har våldet pågått under en längre tid och många gånger inom hemmets fyra väggar. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är något som vi självklart vill bidra till. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att uppfylla ett jämställdhetspolitiskt mål, det är också att rädda liv.

Våld i hemmet upplevs även av ca 200 000 barn i Sverige, vilket innebär att vart tionde barn utsätts. Våldet sker ofta i hemmet, bakom stängda dörrar. Det är inte en ursäkt för att låta bli att agera.

Ideell förening

Därför finns ”Huskurage”, vilket är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. De har utarbetat fram en metod med våldsförebyggande arbete. Det handlar om att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg mot våra grannar då någon far illa. Det handlar om civilkurage, i husen där vi bor.

Att införa ”Huskurage” är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. Policyn består av:

  • Knacka på hos grannen
  • Vid behov hämta hjälp av andra grannar
  • Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset.

Skapa en norm

Genom ”Huskurage” är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom ”Huskurage” vet utsatta även att det finns hjälp att få, och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder till att vi tillsammans skapar en norm, där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv fritt från våld.

En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört ”Huskurage”.

Centerpartiet föreslår att även Skara inför ”Huskurage” som norm i kommunens bostadsbolag. Vi ser gärna att privata bostadsbolag också inför ”Huskurage” och att man tillsammans ansvarar för utbildningsinsatser och implementering av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och rädda liv.

Lars Berg (C)
gruppledare i Skara

Gunilla Druve Jansson (C)
vice gruppledare i Skara

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.