Tisdag 21 maj 2019

I framtiden vill vi fira den 8 mars

Internationella kvinnodagen har sitt ursprung i kvinnorörelsen o kampen för kvinnors rösträtt i början av 1900 talet. Under årtionden har kvinnor runt om i hela världen fått kämpa för att få samma rättigheter och möjligheter som män i samhället. Man kan tycka att vi i Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhetsarbetet, men det finns mycket kvar att göra.

Kommunal organiserar många olika yrkesgrupper inom vård och omsorg, barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter är några av dem. I dessa yrken arbetar främst kvinnor. Som kvinna och Kommunalare har vi mycket kvar att kämpa för innan vi kan säga att vi är jämställda männen på svensk arbetsmarknad. Det visar sig både när det gäller lön och anställningsvillkor. En av tre kvinnor är idag visstidsanställda i dessa yrken och många arbetar deltid. Lönerna är lägre än i de mansdominerade yrkena trots att kraven på kompetens, styrka och uthållighet är minst lika stor i välfärdsyrkena, till och med mer i vissa fall om man tittar på den psykosociala stress en kvinna många gånger utsätts för idag.

Stress och tung arbetsbelastning leder tveklöst till ohälsa och många dras med kroniska besvär. Många av Kommunals medlemmar hamnar i kläm i dagens hårt reglerade sjukförsäkring och kvinnor får inte sina besvär klassade som arbetsskada i samma utsträckning som män. Allvarliga konsekvenser för den enskilde men också för samhället som lastas med kostnaderna för kvinnors ohälsa. Konsekvenserna av dessa strukturer påverkar inte bara kvinnors möjlighet att vara ekonomiskt oberoende under sitt yrkesliv utan också på den framtida pensionen som blir låg och många blir fattiga på äldre dagar.

Dessa kvinnor ska många gånger också själva bekosta nödvändig utrustning, som kläder och skor, för att kunna utföra sina viktiga jobb. Kommunals medlemmar är ute i ur och skur. De vårdar, tröstar, leker, städar, går långa sträckor på hårda golv och mycket mer som kräver många ombyten av kläder, ytterkläder för olika väder och ergonomiska skor. Höga kostnader för individen och kostnader som är självklart att arbetsgivaren står för i de mansdominerade yrkena.

Dagens kvinna vill vara jämställd både på arbetsmarknaden och i privatlivet. De vill vara ekonomiskt oberoende under sitt liv och kunna utvecklas och trivas i sitt yrke. Dessutom vill de ha en värdig ålderdom där de slipper leva som fattiga. Detta kan bara skapas om löner och villkor är jämställda. 8 mars är ännu inte en dag att fira. Det är en dag att uppmärksamma och reflektera över kvinnors ojämställda o orättvisa villkor världen över och påminna oss om vad som faktiskt behöver göras för att vi i framtiden ska kunna fira på den internationella kvinnodagen.

Jenni Moverare
avdelningsordförande Kommunal Vänerväst

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.