Onsdag 26 februari 2020

I Tidaholm vreds sunt förnuft oförståeligt till politik

Från den politiska borgerlighetens sida i Tidaholm lämnade man för en tid sedan en mängd förslag som rörde ekonomistyrning och rutiner på ekonomiområdet.

De flesta kan kallas förbättringsförslag. Dock rörde ett förslag om förändrad s k resursfördelningsmodell och det hamnar utanför kategorin som regelrätt förbättringsförslag. Undertecknad har lång och varierad erfarenhet på området och vad jag kan se är alla förslaget sunda och bra fackmannamässigt. Jag noterar också att många av förslagen har införts i privata företag och andra offentliga organisationer för länge sedan.

Reaktionen från det motsatta politiska lägret i Tidaholm blev tyvärr negativt och trist. Precis det som politik ibland kritiseras för skedde i fallet Tidaholm.

Man gjorde frågan om förbättringsförslag föremål för politiskt ”käbbel” och till politiskt ställningstaganden när det i själva verket var förslag baserat på vanligt sunt förnuft och beprövad erfarenhet. Vissa förslag måste kanske stötas och blötas av olika intressegrupper men andra vardagsnära förslag kan man helt enkelt bara t till sig.

Ekonom

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.