Tisdag 3 oktober 2023

I vilken mylla frodas Centerpartiets rötter?

REPLIK: I ett debattinlägg på Skb:s ledarsida den 30 juli framför Leif Walterum en del synpunkter på den första delen av SD:s sk ”vitbok”. Liksom Centerpartiets ordförande Annie Lööf biter sig Leif Walterum envist fast vid SD som ett rasistiskt parti. Det hade väl varit en smula ärligt av LW om han även redovisat den mylla som Centerpartiet frodats i.

Centerpartiet har sina rötter i Bondeförbundet, ett agrarkonservativt parti som inte var särskilt förtjust i liberala idéer. Studerar man 1933 års partiprogram så framgår där att: ”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda flyktingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.”. Skrivningen gällde fram till 1946.

I boken ”Sverige och förintelsen” (1997) framhåller etnologen Ingvar Svanberg och historikern Mattias Tydén att bortsett från de svenska nazisterna var det Bondeförbundet som sedan 1920-talet starkast tagit till sig rasbiologiska föreställningar.

Bland Bondeförbundets grundare fanns den antisemitiske propagandisten Elof Eriksson som hade intima kontakter med nazisterna. Otto Wallén som också var en inflytelserik person i partiet, talade på nazistiska möten och förklarade 1939 i riksdagen att han var stolt över att vara antisemit.

På 1990-talet uppstod en debatt då det visade sig att en gammal Centerpartist, PO Sundman, hade varit öppen nazist en gång i tiden. I samband med den debatten utlovade dåvarande ordföranden Maud Olofsson en bok som skulle klarlägga det som hände på 1930-talet, men inget hände. År 2001 lovade Maud Olofsson en ”sanningskomission”, men inget hände.

Man kan naturligtvis ha synpunkter på tidigare medlemmar i SD, men det känns som om det nu äntligen vore dags för Centerns vitbok. Med tanke på de meriter jag redovisat ovan kanske det också vore dags för Annie Lööf att stämma ner tonläget lite i debatten när det gäller den sk rasismen inom SD. ”Den som är utan skuld kastar första stenen” som bekant, och det är rimligen inte Centerpartiet.

Stefan Hallberg
Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.