Fredag 20 juli 2018

Inför vägning av hushållsavfall

Göteneborna vill återvinna och kompostera när det finns möjlighet, så mycket som möjligt, och vi anser att det då också ska synas i plånboken genom lägre taxa.

Centerpartiet tycker att dagen renhållningstaxa inte premierar de hushåll som aktivt jobbar för att minska sitt avfall genom att bla återvinna och kompostera.

Renhållningstaxan består av olika delar,

  • En fast del som i stor del ska betala återvinningsstationen
  • En rörlig del ska betala tömning och transporter och materialet som lämnas.

Den fasta delen är ju svår att påverka som konsument, den täcker bla kostnaden för återvinningscentralen. Götene har en återvinningscentral som ligger i topp i Sverige och vi är angelägna att fortsätta att ha det så.

Det är även svårt att påverka avgiften för tömningen av tunnorna.

Då återstår det en del som vi alla kan påverka och det är mängden av sopor som vi slänger i våra tunnor.  Den kan vi som kommuninnevånare lätt påverka genom att bli ännu effektivare när det gäller att återvinna och kompostera.

Då finns möjligheten att väga sopor, vilket innebär att varje konsument betalar för vikten av de sopor man slänger i tunnan. Idag har flera kommuner i landet detta system tex. Ulricehamn och de anser att det fungerar mycket bra och att systemet upplevs som rättvist.

Det finns även andra fördelar med att väga hushållsavfall man har lättare att följa upp hur mycket som slängs. Om man inför ett sådant system i Götene så har storleken på tunnan mindre betydelse utan det blir mängden sopor man kastar som avgör vilken avgift resp. hushåll får.

Centerpartiet tror mer på morötter än piskor och vi är övertygade om att detta är det bästa sättet att stimulera alla att minska sitt avfall genom sopsortering för återvinning, kompostering samt att även stimulera till mindre konsumtion för att på sätt minska mängden avfall.

Det ska synas i plånboken att vara miljösmart.

Susanne Andersson (C),
oppositionsråd Götene kommun

Johnny Johansson (C),
vice ordförande Götene Vatten & Värme

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.