Tisdag 7 juli 2020

Inga experiment vid Mariestads sjukhus

Sverigedemokraterna valde tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet idag (tisdagen den 11 februari) att återremittera ärendet som handlade om Mariestads sjukhus framtid.
Till mötet hade den grönblåa minoritetsledningen slagit ihop sina geniknölar och föreslog att Mariestads sjukhus skulle bli en pilotverksamhet för framtidens digitaliserade vårdutbud.

Det finns förvisso stor effektivisering och nytta med att digitalisera vården. Regionstyrelsen gav så sent som 23 april ett uppdrag till alla sjukhus att börja digitalisera vårdutbud i syfte att dra ner på kostnaderna. När resultaten uteblev så stressades Mariestads förslaget fram och förslaget menar de också skulle ersätta viss befintligt vårdutbud. Detta trots att evidensläget om de digifysiska vårdavdelningar är långt ifrån klarlagt.

Tillvägagångssättet känns igen, politiker tröttnar på lokala sjukhus i ”periferin” och centralisering startar med löften om att fylla sjukhusen med annan verksamhet.

Vi har sett det med Strömstads sjukhus, Bäckefors sjukhus och vi har även sett det på Uddevalla sjukhus. Grönblå samverkan verkar attraherade av planekonomiska tankar med stordrift.

Vid samtliga centraliseringsförsök har resultaten blivit samma. Kvar blir tomma outnyttjade lokaler som det krävs mirakel för att fylla igen. Vid samma regionstyrelsemöte som hanterade frågan om Mariestadssjukhus hanterades också en fråga om att sälja en del av Dalslands sjukhus då fastigheten stått tom i 10 år, till följd av tagna centraliseringsbeslut.

Det enda vi krävde på mötet var att belysa hur det övriga utbudet och tillgängligheten påverkades på Mariestads sjukhus efter digitaliserings omställningen. Detta för Mariestadsborna och övriga invånare i Skaraborg ska få veta vilket totalt utbud de har att förvänta sig.

Märk väl att förslaget med de digifysiska vårdavdelningar är ett pilotprojekt, införandet av piloter kan inte ersätta befintligt vårdutbud. Risken är att när pilotprojektet utvärderas så bestämmer sig politikerna för att avbryta det. Då står vi där, inte vid ruta 1 utan vid ruta 0.

Sverigedemokraterna är positiva till digifysiska pilotprojekt men pilotprojekt borde kunna utvärderas omlott när befintlig verksamhet rullar på.

Grönblå samverkan ondgör sig i ett pressmeddelande om vårt agerande och använder överord om att vi i den ”vänsternationalistiska oppositionen” har stoppat förslaget.

De bjuder på klassisk skrämselpropaganda. Nej vi har inte stoppat förslaget, vi säkerställer att beslutet kan tas med mer underlag, så vi inte skapar ett experiment som dör ut och lämnar fler lokaler tomma i Mariestad.

Heikki Klaavuniemi (SD)
regionråd

Magnus Harjapää (SD)
ledamot östra hälso- och sjukvårdsnämnden

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
Senaste nyheterna
Charlies teater går mot strömmen Sex av tio använder inte kontanter Louise Grabo (C) tar plats i inflytelserik EU-kommitté Nytt event på Billingen i september Hon kallar sig konstnär 29 konstnärer ställer ut i Skaras skyltfönster HD: Lärares ingripande mot en elev var inte kränkande Kritik mot Naturvårdverkets jakttidsförslag Kulturchef skivdebuterar med nyskriven låt Ett tristare Stochampionat