Tisdag 21 augusti 2018

Ingen gruva i Tiveden

Under kommunfullmäktigesammanträdet i Karlsborg den 25 september i år ställdes en medborgarfråga rörande kommunens remisshantering av ett ärende för gruvprospektering vid sjön Undens sydspets.

Svaren på frågan visade att hanteringen av ärendet lämnade mycket i övrigt att önska. I princip hade ärendet hanterats direkt av en tjänsteman utan politisk förankring, där tjänstemannen konstaterade att ”Karlsborgs kommun har inget att erinra mot att undersökningstillstånd ges”.

Frågan var ånyo uppe under kommunfullmäktigemötet den 30 oktober där principerna för att hantera ärendet ifrågasattes och resulterade i en lång diskussion i Kommunfullmäktige.

Vårt kommunalråd, Peter Lindroth, tyckte dock att ärendet hanterats på ett tillfredsställande sätt.

Sverigedemokraterna i Karlsborg har tidigare tagit del av de diskussioner som förts rörande öppnandet av en ny gruva i ”Norra Kärr” norr om Gränna. Av diskussionerna framgick att riskerna med gruvdrift är avsevärda och skulle en olycka inträffa, tex ett brott på en bassäng med lakvatten, så skulle miljökonsekvenserna bli näst intill oöverblickbara både för Vättern och sjösystemen i Östergötland. De stora kostnaderna för en ev miljösanering kommer med stor sannolikhet att landa på skattebetalarnas bord

Av den anledningen är Sverigedemokraterna i Karlsborg emot en gruvetablering i Tiveden. Tiveden utgör en av kommunens främsta inkomstkällor ur turistsynpunkt och ska inte riskeras. Det är dessutom ett område med mycket stort miljövärde.

Sverigedemokraterna i Karlsborg kommer därför, att så långt det är möjligt, att verka för att ingen gruva i framtiden kommer att etableras i Tiveden.

Stefan Hallberg
Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.