Lördag 13 augusti 2022

Invånarna i länet vill satsa mer på vindkraft

72 procent av befolkningen i Västra Götaland anser att vi i Sverige ska ”satsa mer än idag” på vindkraft, medan 13 procent vill satsa mer på kärnkraft. Det framgår av en rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som under 2011–2016 samlat in svar från personer i Västra Götaland. I den nationella undersökningen för 2018 vill 64 procent satsa mer på vindkraft och bara 15 procent på kärnkraft.

Den svenska vindkraften kan omedelbart minska klimatutsläppen i våra grannländer där nästan hälften av elproduktionen sker med kol och säkerställa att elektrifieringen av transportsektorn och industrin i Sverige sker med konkurrenskraftig, förnybar elproduktion.

Den blocköverskridande energiöverenskommelsen som slöts i juni 2016 ledde till en stabilitet för alla kraftslag. Effektskatten för kärnkraft slopades och vattenkraften värnas. Tydliga spelregler och snabbt fallande kostnader för vindkraft har lett till att vindkraften förväntas fördubblas, från cirka 17 till 35 TWh mellan 2018 och 2022. Det är dubbelt så mycket som den elproduktion som faller bort när Ringhals 1 och 2 inom kort stängs av ekonomiska skäl.

Ny landbaserad vindkraft är det billigaste energislaget och byggs helt utan stöd.

Om ökningen tillåts fortsätta i nuvarande takt får vi drygt 70 TWh vindkraft år 2030, enligt en ny  rapport. Den ökade vindproduktionen kan minska utsläppen av växthusgaser med motsvarande drygt 50 procent av Sveriges nuvarande utsläpp.

Ändå väger vindkraftens klimatnytta ofta lätt i lokala beslutsprocesser. Energimyndigheten skriver i sin  vindkraftstrategi 2018 att tillståndsprövningen ”upplevs som allt svårare, längre, dyrare, och med mycket osäkert utfall”.

Länen och kommunerna spelar här en nyckelroll. Länsstyrelserna kan – i de nya långsiktiga energi- och klimatstrategierna som ska antas senast i oktober – ta fasta på klimatnyttan och utarbeta konkreta mål för vindkraften i länen. Kommunerna kan underlätta utbyggnaden genom att peka ut lämpliga områden för vindkraft. Ny vindkraft är sannolikt den mest effektiva klimatåtgärd en kommun kan fatta beslut om.

Vindkraften är populär i Västra Götaland och lägger grunden för en elektrifierad, klimatsmart framtid. Vi kan uppnå ett förnybart, hållbart energisystem som snabbt minskar de klimatpåverkande utsläppen – men vi måste dra åt samma håll!

Linda Burenius, Head of Public Affairs, OX2
Maria Röske, vd, wpd
Peter Zachrisson, vd, Stena Renewable

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.