Söndag 7 juni 2020

Investera i Sverige som matnation

Coronaviruset påverkar många olika sektorer när samhällen över hela Europa har stängt ned. När länder plötsligt stänger sina gränser och transporter blir haltande är det extra tydligt att en god och närodlad livsmedelsförsörjning är viktig. . Men svensk mat är inte bara betydelsefull i kris och det är viktigt att vi som politiker och konsumenter fortsätter främja och kämpa för närodlad mat.

Svenska bönder och svenska matproduktion toppar klassen i Europa och i världen. Vi har bäst djurskydd och vi är ledande i miljöarbetet. Våra råvaror håller helt enkelt världsklass. Tyvärr behöver svenska produkter konkurrera mot väsentligt billigare varor från andra länder. Där kraven på miljö och djurskydd är klart lägre. Detta leder till en skev konkurrenssituation. Som i förlängningen hotar den långsiktigt hållbara, svenska, matproduktion. Svenska bönders kvalitetsprodukter måste ha en självklar plats och prioritet på den europeiska marknaden.

Det behövs ett större stöd för att producera säkra livsmedel. Genom att ställa samma höga krav över hela EU slipper Sverige konkurrera med produkter som håller en sämre standard och vi kan öka vår export väsentligt. Sverige behöver dessutom fler matföretagare för att öka vår matexport och därmed skapa fler jobb i de gröna näringarna. Vi borde investera i Sverige som matnation genom att satsa på jordbrukare och producenter som besitter viktig kunskap. Med våra livsmedel som håller hög kvalitet, säkerhet, djurskydd och miljöhänsyn kan vi exportera både produkter och kunskap till andra länder. Men det gäller att EU möjliggör det.

Det finns också saker vi kan göra som privatpersoner. Genom att äta mer närodlad mat kan vi minska miljöpåverkan och samtidigt gynna lokala företagare och jobb. Därför är det glädjande att höra att allt fler väljer att handla närodlat och bör fortsätta med det framöver. Vi kan alla individuellt göra hjälteinsatser. Handlar vi lokalt kan vi bidra till att trygga den inhemska livsmedelsförsörjningen. Från politiskt håll gör vi också insatser för att minska matsvinnet. I världen idag slängs omkring en tredjedel av all mat som produceras. När mindre mat går till spillo och när vi väljer att handla närproducerad mat minskar också påverkan på miljö och klimat ännu mer. Det är bra för klimatet och bra för det svenska jordbruket.

Vi har nu chansen att göra val som kan påverka vår framtid. Handla lokalt genom att stödja våra livsmedelsproducenter och därmed ställa högre krav på att varor som konkurrerar på den europeiska marknaden. Nu kan vi uppmuntra och förenkla för konsumenter att göra hållbara och medvetna val och samtidigt sätta press på EU att agera för att säkra att de höga krav vi har i Sverige också ska vara normen bland alla länder.

Ulrika Heie, Riksdagsledamot  (C)
Ulrica Johansson, Distriktsordförande (C)
Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C)

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.