Onsdag 26 september 2018

Jobben är grunden för allt

Den viktigaste frågan för varje socialdemokratiskt ledd regeringen är jobben. Att fler ska ha ett arbete att gå till är bra för den enskilde individen och det är bra för samhället. Vi socialdemokrater satte målet om EUs lägsta arbetslöshet 2020 inför valet 2014.

Moderaterna hävdade att vårt mål var orealistiskt. Själva satte Moderaterna ett lägre mål för sin politik, 5 miljoner sysselsatta till 2020. Ett mål som den socialdemokratiskt ledda regeringen redan har uppnått.

Sverige har en bit krav på vägen mot EUs lägsta arbetslöshet, men vi har kunnat se hur vi steg för steg ökat sysselsättningsgraden och under den socialdemokratiskt ledda regeringen sänkt arbetslösheten, inte minst bland unga. Att allt fler människor är i arbete får positiva konsekvenser på en rad olika områden. Vi har kunnat se hur regeringen vänt det underskott man ärvde efter Moderaterna till ett överskott, som i sin tur möjliggör investeringar på olika områden:

  • Under 2018 föreslår regeringen budgetsatsningar på 40 miljarder samtidigt som statsskulden betalas av med samma summa
  • Den ökade sysselsättningen och den förbättrade ekonomin som detta medför innebär att skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare kommer att kunna slutas snabbare än vad som förutspåtts
  • Pensionsmyndigheten kunde härom veckan meddela att pensionen i sig kommer att öka kommande år tack vare den höga sysselsättningen

Vad det gäller sysselsättning är en hög målsättning relevant och nödvändig för Sveriges välfärd. Den klassiska socialdemokratiska arbetslinjen – av var och en efter förmåga – till var och en efter behov – har sin bärighet även år 2017. Då krävs det att det finns en regering med höga ambitioner vad det gäller sysselsättning!

Idag efterfrågar näringslivet arbetskraft och kompetens. Kompetensbristen är ett av de stora hoten mot en fortsatt sänkning av arbetslösheten. Det är därför viktigt att vi satsar på att rusta de som idag står utanför arbetsmarknaden på ett sätt som ger dem de verktyg som krävs för att kunna ta de jobb som såväl idag som imorgon finns lediga. Då krävs det höga ambitioner! Det har vi socialdemokrater.

Patrik Björck
riksdagsledamot (S)
Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.