Tisdag 21 maj 2019

Kamp för värdigt liv

Kvinnohuset Tranan har funnits i Skövde sen 1991. Genom åren har verksamheten professionaliserats och utvecklats för att möta ökade krav från samhället och idag har kvinnohuset Tranan en väl utvecklad verksamhet som bedriver insatser med god kvalitet.

From 1 januari 2019 har kvinnohuset Tranan ingått Idéburet Offentligt Partnerskap ( IOP) avtal med 8 av Skaraborgs 15 kommuner. Skövde, Mariestad, Töreboda, Falköping, Hjo, Karlsborg, Tidaholm samt Grästorp är de kommuner som tecknat avtal, och självklart hade vi gärna sett att samtliga 15 kommuner velat vara med. Dessa 8 kommuner bidrar fortsatt med ett verksamhetsbidrag med 5 kr/ invånare/ år samt genom en dygnsavgift per boende.

Avtalskommunerna har förtur vid placering i det skyddade boendet samt en reducerad dygnsavgift. Målet med överenskommelsen om IOP är att i samverkan skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i Skaraborg.

Med överenskommelsen erbjuds våra medborgare stöd, skydd och ett våldsförebyggande arbete som skapar än mer förutsättningar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Varje avtalskommun har dessutom sen tidigare erbjudits 1-2 dagar per termin för våldsförebyggande aktiviteter.

Under 2018 har sammanlagt 29 kvinnor och 32 barn bott i Kvinnohuset Tranans skyddade boende, och av dessa 29 placeringar gjordes 15 stycken av någon av verksamhetens 15 avtalskommuner, dvs 52 procent. Den totala beläggningsgraden under året var 90 procent.

Under året har 41 kvinnor nekats boende pga platsbrist. 25 kvinnor har besökt vår samtalsmottagning för sammanlagt 96 stödsamtal. Ytterligare 106 stödsamtal har skett via vår verksamhets öppna telefonmottagning och därutöver har 181 stödsamtal genomförts med kvinnor i det skyddade boendet. Totalt har verksamheten nått 160 stödsökande vuxna individer för sammanlagt 383 samtal.

Kvinnohuset Tranan har funnits där som ett stöd för alla kvinnor och barn och vi har alla ett ansvar i samhället att vara uppmärksamma på vår omgivning och stödjande för de som utsätts för våld i nära relation.

Vi bedriver även ett brett förebyggande arbete, med informationsföreläsningar och föreläsningar till gruppen gymnasieungdomar om just våld i ungas nära relationer ur ett normkritiskt makt- och genusperspektiv. Sammanlagt har 22 sådana föreläsningar genomförts under 2018 och omkring 900 gymnasieelever uppskattas ha nåtts av informationen. Dessa föreläsningar har erbjudits till samtliga av verksamhetens 15 avtalskommuner.

Därutöver har samhällsinformation getts till elever inom Vuxenutbildning, yrkesutbildning och alla asylsökande kvinnor inom Migrationsverket i Skaraborg.

Kvinnohuset Tranan samverkar kontinuerligt med flera olika aktörer som arbetar för samma målgrupp, liksom med den nationella barnnätverksgruppen i Stockholm, där bl.a en barnsamordnare från kvinnohuset Tranan fungerat som referensgrupp i samband med den statliga utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende.

Kvinnohusets verksamhet står väl rustat för de förändrade krav som väntas komma under 2019.

Generösa gåvor från privatpersoner, företag och föreningar har använts för att finansiera olika aktiviteter och andra personliga behov hos de kvinnor och barn som söker stöd på Kvinnohuset Tranan. Dessa gåvor tas emot med tacksamhet och gör stor skillnad för dessa kvinnor.

Det är viktigt att veta att var fjärde kvinna i vårt land upplever våld i en nära relation och att var tionde barn bevittnar pappas våld mot mamma. Vi fortsätter vår kamp, så att kvinnor och barn kan leva värdiga liv, utan våld.

Styrelsen Kvinnohuset Tranan
Marie Ekman ordförande
Lena Dalstam vice ordförande
Eva Rehn
Pernilla Östberg- Nilsson
Bengt Ringqvist
Carina Eriksson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.