Torsdag 30 mars 2023

Kan vindkraft verkligen löna sig?

Vår nya Regering har i Tidöavtalet aviserat nya förutsättningar för etablering av vindkraftverk. Målet är att vindkraftföretagen framledes själva ska stå för sina anslutningskostnader. Något som väckt reaktioner bland dessa företag. Man kan fundera varför, eftersom argumentationen bland många politiker och företag är att vindkraft är ett snabbt och billigt sätt att bygga ut energiproduktionen. Men det börjar dyka upp en del signaler som pekar på motsatsen. Låt mig ge några exempel från det förra året.

  • Markbygdens vindkraftpark fick bygglov 2012. Den beräknas vara klar 2026, alltså 14 år senare.
  • Region Gävleborg avvecklar sina två vindkraftverk i Torsås utanför Kalmar. Den totala förlusten beräknas till 60 miljoner kr för skattebetalarna.
  • GE (General Electric) vindkraftsdivision har under 2022 drabbats av förluster på 3,7 miljarder dollar (ca 37 miljarder kronor).
  • Dorotea kommuns vindkraftpark har sedan 2018 genererat förluster på 10.000 kr per dag. För 2020 gick man back 3,5 miljoner kronor. Man har försökt att sälja, men har inte lyckats.
  • Siemens Gamesa Renewable Energy SA är ett Spansk-Tyskt företag. Man har för oktober tom december 2022 bokfört en förlust på ca 10 miljarder kronor.
  • Den hittills största vindkraftsparken, Doggers Bank, som ägs av Equinor, har i en norsk statsfinansierad studie bedömts bli olönsam.
  • Vindkraftsparken Yttre Stengrund i Kalmarsund har rivits då den var olönsam.
  • Havsnäs vindkraft gör stora förluster och är nära konkurs.
  • Bostadsbolaget Mimer i Västerås har haft ett vindkraftverk som såldes efter mång-miljonförluster.

Det finns fler exempel. Och förutsättningarna lär inte bli bättre om vindkraftföretagen själva ska stå för anslutningskostnaderna, speciellt inte för havsbaserad vindkraft.

Man ska också komma ihåg att vindkraftverk, till skillnad från kärnkraftverk, inte är särskilt långlivade, ca 20 till 25 år. Man undrar vem som ska stå för ”saneringskostnaderna” om lön-samheten är så dålig som det verkar. Risken finns att vi får en hel kyrkogård med vindkraftverk och att det blir som i delar av gruvindustrin, nämligen att saneringskostnaderna landar på skattebetalarna.

Det är dags för en rejäl analys av vindkraftens för- och nackdelar. Annars är risken att vi får kalhugga halva Sverige för att kunna genomföra satsningar som tex fossilfritt stål och cement.

 

Stefan Hallberg/Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.