Onsdag 20 februari 2019

Karlsborgsbanan löser trafikknutar

Skövde har problem med P-platser och bilköer. Kommunalrådet Katarina Jonsson säger att det är något man får vänja sig vid. Det går inte att bygga bort.

Ändå vill man bygga om väg 49 för tiofalt mer än vad det kostar att rusta upp och återstarta Karlsborgsbanan som kunde lösa problemet. Då kan man få attraktivitet i kollektivtrafiken genom att restiden halveras mot för att åka med buss. Banan passerar samhällena där människorna bor. Vägen går utanför.

Simrishamnsbanan med ungefär samma längd och befolkningsunderlag har idag 1,2 miljoner resande per år. Det var en sämre bana än Karlsborgsbanan som nu ligger för rivning. Med en timmes restid från Göteborg till Skövde och en halvtimme vidare med tåg till Karlsborg kan Tibros och Karlsborgs avfolkning brytas.

För den extra skattekraft det ger vore det lönsamt för kommunerna att själva ta hand om frågan, om inte Trafikverket vill lägga de kanske 300 miljoner kronor som krävs för rustning. Politisk borde det ändå gå att övertyga Trafikverk och rikspolitiker om att det är välanvända pengar. När nu Trafikverkets utredare inte fick utreda järnväg utan bara väg för stråket till Karlsborg för Trafikverkets regionchef borde kanske region och kommuner kanske bekosta en utredning själva.

Idealet vore en regionbana enligt Inlandsbanemodell. Att kommunerna svarar för driften, men att staten ger ett årligt driftbidrag. För Inlandsbanan har det gett lägre kostnader än när staten skötte den, och att en bana som troddes vara dödsdömd nu blomstrar och utvecklas. Kollektivtrafikens driftskostnader för sträckan till Karlsborg borde bli lägre om halvtomma bussar ersattes med välfyllda tåg.

Hans Sternlycke
ordförande för Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.