Onsdag 21 november 2018

Kasta sten i glashus…

För någon vecka sedan arrangerade Socialdemokraterna i Skaraborg ett seminarium om Västra stambanan. Arrangemanget hölls i Falköping med ambitionen att öka trycket runt frågan om banans framtida utveckling. Stambanan är idag överbelastad och vi behöver ett nytt dubbelspår mellan Alingsås-Göteborg, där den stora flaskhalsen är.

En av deltagarna på seminariet var Sten Bergheden (M). Nu har han ställt en fråga i riksdagen till infrastrukturminister Tomas Eneroth om hur regeringen ser på Västra stambanan. Det stora bekymret för ministern och regeringen är ju att Sten Berghedens partikamrater Johnny Magnusson i regionen och Katarina Jonsson, M-kommunalråd i Skövde, i ett remissvar på infrastrukturplanen valt att prioritera ned Västra stambanan och istället anser att regeringen först och främst ska satsa på en ny järnväg mellan Göteborg-Borås.

Det är dina egna partikamrater, de som undertecknat remissvaret på infrastrukturplanen, du borde rikta dina frågor till.

Varför valde din partikamrat Katarina Jonsson, Skövde, att lyfta fram en ny järnväg mellan Göteborg-Borås före en upprustning av Västra stambanan?
Varför valde Johnny Magnusson att lyfta fram samma nya järnväg istället för att se till så att Skaraborgs industrier kan få in och ut gods från Göteborgs hamn på ett smidigt sätt med järnväg?

Moderaterna i Västsverige har försvårat för regeringen att lyfta fram Västra stambanan i infrastrukturplanen. Det är realiteten. Genom att i remissvaret säga att Västsverige är mer bekänt av en ny järnväg mellan Göteborg-Borås har ni moderater degraderat satsningen på stambanan till något sekundärt.

Där har du och ditt parti det stora ansvaret, Sten Bergheden!

Monica Green
riksdagsledamot (S)
Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.