Tisdag 25 juni 2019

KD:s kärnkraftspolitik är motsägelsefull

Energiuppgörelsen mellan S, MP, M, C och KD gjorde slut på debatten om svensk kärnkrafts framtid. Trodde jag. Nu har Kristdemokraterna blåst liv i frågan igen genom att hoppa av överenskommelsen. Att just  KD förespråkar utbyggd kärnkraft är förvånande. Budskapen från KD ter sig motsägelsefulla.

Kärnkraftens avigsidor är väl kända. Alla olyckor i reaktorer världen över har fått stor publicitet. Följderna av ett reaktorhaveri blir dramatiska.

Mitt tyngsta argument mot kärnkraften är moralen i frågan.  Energikällan i våra reaktorer är uran. Det har vi gott om i våra skiffrar. Motståndet mot svensk uranbrytning är starkt, den skulle få oöverskådliga följder för vår livsmiljö. KD har inte yrkat på svenska urangruvor, varför vi måste importera bränslet. Men kan vi då acceptera att andra människors miljö skadas?

En annan olöst fråga är förvaringen av utbränt bränsle. Där lämpar vi över ansvaret på kommande generationer. KD brukar tala om sin kristna värdegrund  och på deras hemsida citeras den gyllene regeln: Allt vad du vill att andra ska göra dig, ska du göra mot dem.

I vår iver att med tekniska innovationer höja vår levnadsstandard har vi glömt den viktiga frågan: Har vi rätt att göra så här? När kärnkraften diskuteras måste hela bränslecykeln beaktas, och inte bara tekniska/ekonomiska frågor ställas.

Kan man på samma gång tala sig varm för både kristna värderingar och kärnkraft? På den frågan svarar jag nej. Ställd mot gyllene regeln är kärnkraften omöjlig.

Bertil Wallgren
Floby

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.