Tisdag 30 november 2021

Klimatförändringen vår tids stora utmaning

Äntligen förändras reseavdraget för att styra över jobbpendlandet till mer hållbara lösningar. På riksdagens hemsida har flera motioner publicerats genom åren om att omvandla reseavdraget till ett grundat på kilometer i stället för tid. Motionerna är från de flesta partierna med lite olika konstruktioner på lösningen men i det stora tyder mängden motioner på att enighet råder. Lösningen som föreslås nu ser jag som en stor framgång för oss på landsbygden. Äntligen kommer skattepengarna oss till godo som inte kan välja kollektivtrafiken utan måste ta den egna bilen för att kunna fortsätta leva här. Nu saknas fler pendelparkeringar och säkra cykelvägar för oss på landsbygden för att underlätta för vår vilja att bidra till omställning mot ett hållbart samhälle.

Generellt är det ca 70 procent av avdraget idag som nyttjas av dem som har mindre än en mil till jobbet och bor i tätorter. Det innebär att stora delar av dagens avdrag nyttjas av de som har alternativ till bilen i och med att kollektivtrafiken redan är utbyggd i de områdena. Den minskning av trafiken som kan följa av ändrade avdragsregler kommer att minska överbelastningen av våra dyra vägar och kan göra att vi sparar skattemedel då nyttjandegraden blir bättre. Vi slipper helt enkelt lägga pengar på nya bilvägar. I stället kan resurserna läggas på att ytterligare underlätta arbetspendlingen på ett hållbart sätt. Cykel är ett alternativ för korta sträckor i tätorten men kräver en bättre struktur på cykelbanorna.

De dynamiska effekterna på framkomligheten av mindre bilar i rusningstrafik med en förtätning av resande i fordonen, fler som nyttjar kollektivtrafiken och ett hälsofrämjande cyklande kommer att återspeglas i bättre hälsa och högre framkomlighet samt lägre utsläpp med en friskare luft som följd. En win-win-win-win situation helt enkelt.

Dagens skatteavdrag är svårt att kontrollera och misstanken finns att utnyttjas felaktigt finns. Ett avdrag som baseras på avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen adresserar det problemet.

En förändring av reseavdraget är en av många åtgärder som en regering med miljöpartiet för fram för att verkställa en hållbar omställning till ett fossilfritt samhälle.

Alla åtgärder som ger människor möjlighet att leva mer hållbart måste tas tillvara. Vi måste alla samarbeta för att komma närmare ett hållbart samhälle.

Peter Sögaard
Språkrör miljöpartiet de gröna Skövde

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.