Söndag 20 september 2020

Kommentar till Ledare Skb nr 31.

Bäste Leif Valterum.

Kärnkraft och energiförsörjning i vårt land är en alltför stor fråga för att behandlas i lokala Skaraborgsbygden. Men “bollen” är kastad. Som C-märkt ledarskribent har du all rätt att tycka till men jag blir inte övertygad.

Personligen anser jag att M och L förslaget om minikärnkraftverk är intressant. Sveriges politiska ledare har det tufft att fatta rätt beslut för framtidens energiförsörjning inom landet. Man hoppas på mer klarsynthet och mindre påverkan från vågmästare/småpartier som knappt når 4% spärren. Miljöfrågor t.ex var tidigare en viktig C fråga men andra har tagit över där i takt med att några etablerade partier duckar så ger man stort utrymme för andra.

För att måla svart går du över gränsen till Finland! och tar upp ett misslyckande med ett kärnkraftsbygge, detta land som för en bättre politik för jord och skogsbrukare och en försiktigare invandrings inställning än vad C lyckats med här.

Så till ett påstående om att kärnkraftsel är tre gånger dyrare att producera jmf. med sol och vind. Detta är ju inte sant, forskningen säger att det är otroligt svårt att jämföra mellan olika energislag.

M och L förslaget att hjälpa Gotland är sunt, men lokala C- företrädare på ön avfärdar förslaget och vill hellre se en ny överföringskabel i havet som Svenska Kraftnät skall ansvara för, detta för att slippa nutidens strömavbrott där Vattenfall är ansvariga.

Detta är en tveksam och sårbar lösning. Svenska Kraftnät har ännu inte tagit Sydvästlänken i drift som skall utjämna kapacitetsbristen i Skåne, den är hittills försenad 19 gånger under 6 år och det senaste avbrottet innebär att 570 skarvar skall bytas ut. Denna länk går från Närke till Hörby i Skåne ca. 50 mil.

Om det är det du avser med robusthet i elförsörjningen och kraftnätet känns inte lösningen helt säker i min värld. Mellan fastlandet och Gotland är det ca.10 mil och man har redan mångårig erfarenhet av likströmsöverföring genom de 2 tidigare kablarna. När man har problem på den nivån ser jag klara svårigheter att komma till beslut i större frågor.

Till sist, du tror på forskning och teknik för energilagring, bra, men jag befarar att vi har avvecklat kärnkraften innan forskningen och våra styrande har svaret, besluten och målet. Under tiden får man stå ut med att vi skrotar många vattendrivna kraftverk som tidigare framsynta generationer skapat för människans bästa som var viktigare än flodpärlmusslor och fiskar.

Måhända är den gamla medicinen lösningen på energiförsörjningen, eller är alternativet som många länder gör, producera fossildriven el som kanske rubbar strävan att minska globala uppvärmningen. Sveriges utsläpp är i det sammanhanget betydelselöst, vi har fullt upp med att kränga subventionerade elbilar, elcyklar och skatt på plastpåsar, som om det hjälper globalt. Men el måste vi ha som skall försörja en växande befolkning och driva alltsammans.

Ingemar Göthberg Tidaholm

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.