Fredag 29 maj 2020

Kooperativ också på svenska skolor

Samtiden är ryckig och nervös. Miljöhot. Bostadskris. Korruption. I detta volatila läge är idédrivna, kooperativa företag en kärna av stabilitet och framtidshopp.

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige omsätter 400 miljarder kronor per år och har 100 000 anställda – en kraftfull del av fundamentet för svenskt näringsliv. Framgångsrika stora kooperativa och ömsesidiga företag finns i många olika delar av näringslivet –lantbruk, skog, försäkring, boende, bank och detaljhandel. Både i Sverige och över hela världen.

Om detta får elever inom svenskt utbildningsväsende inte lära sig något. En helt ny rapport från oss på Svensk Kooperation visar att undervisning om kooperativa och ömsesidiga företag idag är obefintlig inom såväl grund- och gymnasieskola som på universitet och högskolor.

Detta trots att vi ser att inte minst för engagerade ungdomar är kooperativa företag en modern magnet med rötter. Här finns värderingsstyrda företag med hållbarhet och lönsamhet i kombination med ansvar, återinvestering och långsiktighet.

Detta måste avspeglas inom utbildningen. Kunskap om kooperation och ömsesidiga företag ska vara självklara inslag i både gymnasieskolan och inom akademisk utbildning. I andra länder är detta redan ett faktum. Bristen på kunskap gör att Sverige riskerar att hamna på efterkälken i en internationell rörelse som allt mer efterfrågar värderingsdrivna företag.

Det är dags att fler får lära känna kooperativt företagande som ett attraktivt alternativ i samhällsbygget.

Styrelsen för Svensk Kooperation:
Anna Karin Hatt, ordförande Svensk Kooperation, vd och koncernchef LRF
Tommy Ohlström, vice ordförande Svensk Kooperation, ordförande KF
Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund
Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen
Ann Sommer, vd Länsförsäkringar Sak
Leif Linde, ordförande KFO och vd Riksbyggen
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effec

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.