Onsdag 26 februari 2020

Kräv stopp för PFAS-gifter i Vättern

För någon vecka sedan godkände länsstyrelsen i Västra Götaland Fortifikationsverkets ansökan om att få markavvattna Karlsborgs militära flygplats, som är kraftigt förorenad av PFAS från brandsläckningsskum.

Om länsstyrelsens tillstånd skulle vinna laga kraft kommer bara en liten del av dräneringsvattnet från de förorenade områdena att omhändertas i en reningsanläggning. De värst förorenade områdena intill åtgärdas inte. Större delen av den förorenade flygplatsen kommer att dräneras utan att vattnet passerar någon reningsanläggning.

I grundvattnet under den närliggande så kallade nya brandövningsplatsen har extremt höga halter av PFOS uppmätts: 2 300 000 ng/liter! Detta är enligt våra uppgifter ett obehagligt rekord, en betydligt högre halt än vad som upptäckts på andra ställen, t.ex. i Kallinge, Ronneby kommun, där dricksvattnet förgiftades. Karlsborgs flygplats ligger i direkt anslutning till Vättern, vår regions mest värdefulla dricksvattentäkt och förorenat vatten läcker kontinuerligt ut i både Bottensjön och Vättern.

Vi har tidigare uppmanat samtliga kommuner som tar dricksvatten från Vättern att överklaga detta tillstånd senast den 14 februari och i stället kräva att hela området först saneras från gifterna. Regeringen gav redan före jul Försvarsmakten i uppdrag att ta fram en handlingsplan för områden som har förorenats av högfluorerande ämnen, s.k. PFAS, senast den 1 juni 2020 (i regleringsbrev daterat 2019-12-19).

Detta är precis vad vi kämpat för, eftersom det vore vettlöst att börja gräva och dränera ett område som är så kraftigt förorenat, innan det sanerats och gifterna tagits omhand. Men både länsstyrelsen och Fortifikationsverket nonchalerar kravet på saneringsåtgärder.

Enligt Högsta Domstolens beslut 2018 är det kommunerna som hålls ansvariga för följderna av Försvarsmaktens förorening av kommunala dricksvattentäkter, enligt produktansvarslagen. Passivitet kan alltså stå kommunernas skattebetalare dyrt.

Vi uppmanar därför samtliga kommuner att i sin överklagan kräva att Fortifikationsverkets planer på dränering ska stoppas. Istället måste en åtgärdsplan – en saneringsplan – upprättas för hela den förorenade flygplatsen.

Elisabeth Lennartsson
ordförande
Aktion Rädda Vättern

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.