Fredag 29 maj 2020

Kriminella hotar samhällskontraktet

De kriminella gängen håller delar av Sverige i ett järngrepp. De hotar inte bara enskilda människors liv och trygghet, utan hela det svenska samhällskontraktet. Gängens makt och våld skadar det förtroende och den tillit som vårt samhällsbygge vilar på.

Moderaterna är beredda att göra det som krävs för att stoppa gängvåldet och återupprätta tryggheten i hela Sverige. Vi satsar 3,2 miljarder kronor för att stärka rättsväsendet nästa år. Det är fyrdubbelt mer än vad regeringen och stödpartierna satsar.

Det grova våldet har nått historiskt höga nivåer i Sverige. Bara i år har nästan 30 personer dödats efter mer än 200 skjutningar. Sprängningar blir allt vanligare – hittills har över 140 stycken skett. Samtidigt råder polisbrist i Sverige, och polisens arbete försvåras av att gängmedlemmar hotar vittnen till tystnad.

Utvecklingen har stadigt försämrats de senaste fem åren. Den här regeringen har tappat kontrollen över våldet, samtidigt är det uppenbart att det saknas krisinsikt.

Läget är allvarligt. Något riskerar att gå sönder i Sverige som kan bli mycket svårt att laga. Därför tog Moderaterna i början av september initiativ till en operativ och tidsatt politisk mobilisering för att stoppa våldet.

Vi presenterade då en lista med tio skarpa åtgärder för att bekämpa den organiserade brottsligheten och de kriminella gängen. Men regeringen tog inte situationen på det allvar som krävs. Efter flera veckor av utdragna förhandlingar presenterades en urvattnad och otillräcklig lista med åtgärder.

Regeringens oförmåga att ta itu med gängbrottsligheten riskerar att på allvar skada Sverige. De riskerar att helt förlora kontrollen över utvecklingen. Därför kommer Moderaterna nu att använda den majoritet som finns i riksdagen för att driva en skarpare rättspolitik.

Det handlar bland annat om:

  • att slopa straffrabatten för unga (18-21 år) och att slopa dagens form av mängdrabatt.
  • att dubbla straffen för gängkriminella och möjliggöra visitationszoner.
  • att införa ett kronvittnessystem och ett system med anonyma vittnen.

Inför budgeten 2020 föreslår vi dessutom följande:

  • 2 000 nya statliga ordningsvakter för att avlasta Polisen och hjälpa till att upprätthålla trygghet på gator och torg runt om i landet. Ordningsvakterna ska också kunna hjälpa till med tidskrävande sysslor såsom transporter.
  • Särskilda satsningar för att återanställa poliser som lämnat yrket, samt satsningar på att anställa administrativt stöd. Polisen ska inte skriva rent förhör – de ska se till att fler förhörs.
  • Förstärkningar av hela rättsväsendet – inklusive Säpo, Åklagarmyndigheten och domstolarna.

Moderaterna är fast beslutna att fortsätta göra vad som står i vår makt för att knäcka de kriminella gängen och återupprätta tryggheten i Sverige. Det är Sveriges framtid som står på spel.

Ulf Kristersson (M),
partiledare

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.