Lördag 23 oktober 2021

Kristendomen är trots allt en världsreligion

Replik: Henrik Anderssons insändare i Skaraborgsbygden 211001

Det är fascinerande att läsa Henrik Anderssons (HA) insändare i veckans tidning där han kallar kyrkovalet ”tramsval”. Av undertecknandet framgår att han är hedning. Av det förmodar jag att han vare sig är medlem i Svenska Kyrkan eller har en tro. Av texten att döma har HA dåliga kunskaper om både valsätt och valdeltagande. Valdeltagandet har minskat något vilket är att beklaga. Valresultatet bygger på de avgivna rösterna och dessa ger utslag i valda ledamöter till beslutande församlingar.

HA påstår att prästerna inte tror på religionen ej heller medlemmarna. Ett påstående som HA saknar grund för. Man kan fråga sig varför HA överhuvudtaget har synpunkter på kyrkans göranden och låtanden om han varken är medlem eller har en tro. Varje samfund har ju rätt att välja vilket sätt man väljer sin styrelse på, Svenska Kyrkan har valt det sätt som genomfördes 19 september.

Självfallet är det bara de som är medlemmar som har rösträtt, så är det i alla organisationer oavsett om det sker i den form som Svenska kyrkan valt eller om det är i form av en årsstämma med församlingsmedlemmarna. Är man inte med så har man inte rösträtt. Är det så att någon anser att de inte har något värde då de saknar församlingsanknytning så är de välkomna att ansluta sig till församlingen.

Man börjar fundera på hur HA kan ha fått alla dessa negativa tankar om Svenska Kyrkan. HA må ha uppfattningen att det finns angelägnare saker ”än att tjafsa om en religion som snart ingen tror på” men då ska HA ha i minnet att kristendomen trots allt är en stor världsreligion, sett i ett internationellt perspektiv, där ca två miljarder individer innefattas.

 

Rolf Larsson
medlem i Svenska Kyrkan

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.