Torsdag 30 mars 2023

Kulturarvsår för Västra Götaland

När det kommer till kulturarv sticker vi i Sverige ut. Svenskarna ägnar sig åt kulturarvet i betydligt högre grad än Europas befolkning i genomsnitt. Det gäller även i Västra Götaland.

Kulturarvet är viktigt som källa för kunskap, bildning och upplevelser. Genom att relatera till spåren som format vårt samhälle skapar vi perspektiv på vilka vi är och det samhälle vi lever i. Inom hela EU uppmärksammas nu den potential kulturarvet har för att skapa ökad förståelse mellan människor. EU har därför utsett 2018 till Europaåret för kulturarv, i Sverige samordnat av Riksantikvarieämbetet.

Inför året lät EU-kommissionen göra en undersökning av européernas förhållande till kulturarv.

Den visar att Sverige inte är landet lagom. Här ägnar vi oss dubbelt så ofta som Europas genomsnitt åt kulturarvet. När Riksantikvarieämbetet tillsammans med SCB undersökte hur viktiga historiska platser är för människor i Sverige visade det sig att människor, oavsett bakgrund, i hög utsträckning vill lära sig mer om historiska platser i sitt närområde.

Kulturarvet är alltså viktigt för oss och en stor del av arbetet med att bevara och tillgängliggöra det utförs av frivilliga, inte minst inom hembygdsrörelsen. I Västra Götaland finns exempelvis kulturreservatet Vallby Sörgården som ägs av två lokala hembygdsföreningar som driver reservatet genom en gemensam förening. Reservatet sköts med traditionella hantverks- och jordbruksmetoder, samtidigt som här bedrivs pedagogisk verksamhet bland annat mot skolbarn.

Sveriges kulturarv är också en del av det globala kulturarvet. I Sverige har Unesco utsett 15 världsarv som vi åtagit oss att för all framtid förvalta och förmedla, liksom sju arkiv och dokument listade som världsminnen: arv av vetenskap, arkitektur, ekonomi, tillverkning, kommunikationer och natur. I Västra Götalands län finns världsarvet Hällristningsområdet Tanum som ger en inblick i bronsåldersmänniskornas sociala och religiösa liv. Vitlycke museum anordnar där en konferens i november på temat världsarv och interkulturell dialog inom ramen för Europaåret.

Många andra lokala aktörer arrangerar aktiviteter under Europaåret.
I Västra Götaland, där även regionen satsat pengar, är Nordisk trästadskonferens i Alingsås, Evert Taubes värld i Sotenäs och konferensen Digikult i Göteborg tre exempel. Mest brukar ske på Kulturarvsdagen den 7-9 september.

Vi hoppas att alla tar chansen att utforska och bidra till det rika kulturarvet under Europaåret för kulturarv 2018.

Lars Amréus,
riksantikvarie

Mats Djurberg,
generalsekreterare Svenska Unescorådet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.