Lördag 18 januari 2020

Lägg ner billingeprojektet

Billingesoppan har inte kokats på en spik.

Det var Skövde kommunledning, som föll till föga för miljoninvesteringen. Hade en annan kommunmedborgare ansökt om att få bygga en liten, liten stuga på berget, så hade det säkert blivit avslag, med hänvisning till naturvärden.

Naturen på vårt berg bör värnas och i första hand förbehållas oss skövdebor – inte förslitas av en stor turistström.

Turism bör väl ”skambeläggas” i likhet med annan miljöpåverkan? Miljövänligt är det väl ej heller alla fordon, som skall sträva uppför en 12-procentig stigning. Ett förslag: ordna en turistparkering med uthyrning av cyklar för friluftsälskare.

En vädjan till dig som har rösträtt i Skövde kommunfullmäktige: Tänk på framtiden! Lägger ner ”billingeprojektet”, så slipper vi vanliga skövdebor skämmas inför omvärlden.

Tankar från roten.

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.