Fredag 29 maj 2020

Lågt anseende att jobba på BUP?

Media rapporter ofta om att det finns många vakanta tjänster inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). BUP Skaraborg hade nyss t ex 18 vakanser enligt lokal media.

Anledningarna till detta kan givetvis vara flera, men man frågar sig om inte psykiatrins status och anseende inom vården är viktiga i sammanhanget? Det är väl känt att de olika grenarna inom medicinen har olika status och röner varierande intresse bland medicinstudenter och läkare med kandidatutbildning (som står inför att välja vidareutbildning).

Psykiatrin har ifråga om detta ett lågt anseende. Vårdens arbetsmetoder och resultat är och har varit ifrågasatta. Kan inte detta också spela en viss roll för intresset då man skall välja att ägna sitt yrkesliv år detta?

Psykiatrin är också den enda gren där tvångsmetoder mot patienter tillåts få förekomma. Alla anser inte att detta skall och bör få förekomma i vårt civiliserade och högt utvecklade samhälle. Kan inte detta även vara en annan orsak till svårigheten att rekrytera?

L Andersson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.