Lördag 18 augusti 2018

Lämna Alliansen!

Både Norge och Sverige har mittenpartier med likartad profil, vilket speglar ländernas likhet. Men det norska Senterpartiet visar i viktiga frågor en annan inriktning än Centerpartiet i Sverige.

Den svenska centerledningen beskriver fortfarande partiet som ett alliansparti, fastän förutsättningarna kraftigt ändrats sedan Alliansens bildades (så som redovisats på  ledarplats i SkB 19 januari). Det verkar som om det enda de är överens om idag inom Alliansen är att få bort den nuvarande regeringen, och att bevara rätten för vinstbolag att profitera på välfärden och den skattefinansierade sektorn.

Marit Arnstad är parlamentarisk ledare i Senterpartiet i Norge. I en intervju i veckomagasinet Dag og Tid den 29 december, klargjorde hon att det är helt inaktuellt för Senterpartiet att samarbeta med högern igen. Detta är uteslutet inom en överskådlig framtid, säger hon.

Högern i Norge består av de samregerande partierna Höyre och Fremskrittspartiet, ett högerpopulistiskt och invandringskritiskt parti, av en mildare typ än SD med dess nazihistoria.

Marit Arnstad säger att Senterpartiet varit det främsta oppositionspartiet mot högerregeringen under den föregående stortingsperioden. Då är det inte tänkbart att ha ett etablerat samarbete med samma partier.  Kommer de till Stortinget med frågor som är identiska med Senterpartiets, ska vi självklart rösta med, men det är oroväckande många saker där de inte gör det, säger hon.

Senterpartiet var den största vinnaren i det senaste valet och fick 10.3 procent, det bästa resultatet sedan EU-striden på -90-talet. De drev traditionella centerfrågor och önskade bl a ha en utredning om EES-avtalet.

Senterpartiet vill förnya den offentliga sektorn. New Public Management har fått starkt fäste även i norsk offentlig sektor. Många som arbetar där upplever sig kvävda av krav på rapportering och ifyllande av papper, och all tid som går åt till annat än det som är deras egentliga arbete, med till exempel patienter och skolelever. Målstyrning, kontroll och rapportering måste bort. Den offentliga sektorn får inte dra sig undan från dem den är till för, menar man.

Klimatpolitiken vill Senterpartiet koncentrera på stora åtgärder som verkligen kan minska utsläppen. Att lägga avgifter på drivmedel är symbolpolitik, säger Marit Arnstad.

Den verkliga klämmen i Marit Arnstads besked är detta:
”Vi har fortfarande som mål att vi ska samarbeta med Arbeiderpartiet, både i enskilda frågor och i en möjlig framtida regering”.

Detta är efterföljansvärt!

Alf Claesson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.