Söndag 19 augusti 2018

Långsiktighet avgör digitaliseringen

Lagom till jul fick Sverige en ny nationell bredbandsstrategi. Den fastslår att alla ska ges möjlighet att ansluta sin bostad eller näringsfastighet till ett bredbandsnät om minst 100 Mbit/s. Med andra ord ska Västra Götaland gå från 66 procents täckning till att 2025 ha ett helt utbyggt bredband.

För att lyckas med det högt ställda målet har regeringen bland annat tydliggjort de offentligt ägda stadsnätens betydelse för bredbandsutbyggnaden. Två viktiga besked är att stadsnäten är en fullvärdig del av marknaden och att de också fortsättningsvis får verka på grossistnivå. Regeringen ger också Post- och telestyrelsen i uppdrag att utreda hur ett undantag för stadsnäten från kommunallagens lokaliseringsprincip skulle kunna se ut, så att även hushåll på andra sidan kommungränsen kan få bredband.

Nu när regeringen har presenterat målbilden tar kommunernas arbete vid. Det är de som har ansvaret för att se till att det nationella bredbandsmålet blir verklighet lokalt. Det är en uppgift som kan verka enkel i en tid där bredbandsbranschen glöder och aktörer slåss om möjligheten att få bygga ut. Men uppdraget är betydligt mer komplext än så.

Långsiktigheten i fiberutbyggnaden kommer att avgöra samhällets framtida digitalisering. Därför är det viktigt att kommunerna inte tror att arbetet är klart bara för att en privat aktör lovar bredband till alla. Framtidens smarta samhälle kräver mer. Det handlar om att ansluta allt från busskurer till lyktstolpar, vilket flera kommuner är i full gång med.

För kommuner som äger bredbandsnät är det viktigare än någonsin att vara engagerade ägare. För de som har lämnat över uppgiften till privata aktörer är ansvaret ännu större. Det finns en risk för en övertro till att dessa löser samhällets behov inför kommande digitalisering. Kommunerna måste se till att de avtal som tecknas är långsiktiga och inte bara inbegriper antal anslutna hushåll och företag. Uppdragen måste också vara anpassade till det smarta samhällets framväxt och bland annat reglera hur hushåll som i dag säger nej till fiber kan anslutas i framtiden. Regeringen är också tydlig med att kommunerna kan ställa större krav på de privata aktörerna.

Sverige har fått en bredbandsstrategi som skapar mycket goda förutsättningar för att Västra Götaland och resten av Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nu är det upp till kommunpolitikerna i Västra Götaland att anta utmaningen.

Mikael Ek,
vd Svenska Stadsnätsföreningen

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.