Söndag 23 februari 2020

Länsstyrelsen bör föregå med gott exempel

Sven Swedberg, Länsstyrelsen i Västra Götaland, skriver i Skaraborgsbygden (5 november) att man tar barkborreangreppen på allvar.

Det får vi verkligen hoppas! Sven Swedbergs kommentar lämnar dock flera frågetecken.

Under normala förhållanden råder balans mellan barkborrar och predatorer i naturen. Men när det som nu pågår stora angrepp så tar detta fullständigt överhanden. I dagsläget har predatorerna inte en chans att hålla jämna steg med barkborrarna. För att motverka angreppen krävs bestämda och omfattande insatser. Reservaten måste inventeras varannan vecka under vegetationsperioden.

Angripna träd måste tas ut, innan de dött och medan barkborrarna fortfarande är i trädet, och forslas iväg till industrin. Det går inte att som Swedberg antyder att förlita sig på att naturen löser detta självt. Då dör granarna i reservaten och då sprider sig angreppen till markgrannarna.

Swedberg skriver, lite oklart, att granarna i reservaten bara är 1 procent av granarna i Västra Götaland. Men, 1 procent är ju inte något man kan försumma. Särskilt inte när det är ett insektsangrepp som sprider sig från bestånd till bestånd. För enskilda grannar kan det ju i värsta fall vara upp till 100 % av dennes granar som hotas.

Länsstyrelsen har ansvar för reservaten. I detta ansvar ligger att agera så att angreppen inte sprider sig från reservaten till markgrannarna.

Det går till och med att hävda att länsstyrelsen, som statens representant, har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel i bekämpningsarbetet.

Lars Skogsberg,
ordförande norra Skaraborgs skogsbruksområde,

Sven Johansson,
ordförande södra Skaraborgs skogsbruksområde
Södra skogsägarna ekonomisk förening

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.