Onsdag 26 juni 2019

Lär av historien

I vår kommun diskuteras om pengar ska avsättas i budgeten för att alla elever ska bjudas på en resa för besök vid koncentrationsläger.

Utrotning av invandrargrupper (judar och romer) var ett led i att hålla Europa rasrent. Det var en avskyvärd handling som omvärlden i det längsta blundade för och som en del fortfarande förnekar.

Tyvärr ser vi samma tendenser i dag – flyktingar kan ta vägen vart som helst bara de inte kommer hit – Europa ska hållas rent från inblandning och den inställningen finns även i vårt land. Under senaste åren har ett stort antal mordbränder anlagts på flyktingförläggningar – både tomma och med sovande människor. Det systematiska mördandet var ett nidingsdåd men långt ifrån det enda som européerna i kraft av effektiva vapen och drillade soldater gjort mot andra människor och andra kulturer. För att få en uppfattning om deras framfart kan vi i tankarna göra en resa runt jorden med något eller några nedslag i varje världsdel.

Första nedslaget gör vi i ett indianreservat i Nordamerika. Där kan inbyggarna berätta om hur 35 miljoner européer  välde in på kontinenten och i kraft av sina vapen och drillade soldater successivt lade under sig all mark medan urinvånarna fördrevs till särskilda reservat där de lever i misär. När vi efter ett tag vänder söderut och mellanlandar på Cuba får vi en lektion i deras historia. Där mördade européerna samtliga invånare för att bereda plats för sig och sina slavar.

Nästa nedslag blir Sydamerika där vi kan studera lämningar efter ett välutvecklat samhälle som fanns för länge sedan. Man hade anlagt stora städer med praktfulla byggnader och där fanns guld och andra värdesaker. De invällande européerna slog sönder befintlig kultur. Guld och andra värdeföremål lastades på skepp och fördes till Europa. De som ockuperade Sydamerika var nästan uteslutande män. Följden blev  blev övergrepp och våldtäkter på indiankvinnorna vilket i sin tur medförde omfattande rasblandning. Som exempel kan nämnas att i Chile består befolkningen av 2 % européer, 6 % indianer och 92 % är en blandning av dessa raser.

Vi fortsätter till Afrika. Där fångades unga män och kvinnor in och fraktades över Atlanten liggande fjättrade i skeppens lastrum. Många kom inte fram utan hamnade som lik i Atlantens vågor. De som kom fram såldes som slavar med uppgift att med sitt arbete skapa förmögenheter åt de utvandrade européerna. Vid en träff i Berlin drog europeiska ledare gemensamt upp ett antal linjer på en karta över kontinenten. Det blev sedan gränser mellan länder som skulle bildas. De godtyckliga gränserna kunde gå rakt genom stammarnas vandringsområden eller tvinga samman stammar som legat i fejd med varandra i generationer till att bilda ett rike. De godtyckligt upprättade gränserna har i hög utsträckning bidragit till den oro vi kan se i dag.

Näst i tur går till Australien där urinvånarna kan berätta hur européerna kom och stal deras mark, hur de våldtog deras kvinnor och hur de sedan fångade in de barn som blev resultatet av våldtäkterna för att skola om dem till goda européer. De kan även berätta hur européerna skövlade deras begravningsplatser och grävde fram och transporterade bort hela eller delar av skelett från deras förfäder. I varje fall för några år sedan kunde man på museum i Stockholm se kranier och ben från aboriginer från Australien.

Vi fortsätter till den stora kontinenten Asien där vi först besöker Palestina där européerna i ett välmenande försök att ge judarna en fristad har skapat ett till synes olösligt problem med ständiga stridigheter och medverkat till att tidigare invånarna i dag bor i getton eller flyktingläger.

Nästa stopp blir i Kina där européerna raserade stor del av rådande kultur och förstörde för kineserna värdefulla anläggningar. I det så kallade opiumkriget tvingade européerna kineserna att öppna sitt land för en omfattande opiumhandel som blev lönsam för européerna men förödande för Kineserna. Det rik Indien slutligen var en godbit att sätta tänderna i. Man lade under sig landet undan för undan och rövade samtidigt de dyrbarheter som fanns och förde dem till Europa.

Vad kan vi lära av en sådan resa?

–  européerna vann inte sitt herravälde p gr a högre intelligens utan genom effektivare vapen och väldrillade soldater

–  nuvarande höga standard i Europa beror till stor del på röveri och att man kommit åt billiga råvaror som med god lönsamhet förädlats i Europa

–  européernas rädsla för rasblandning gäller endast i Europa – inte när de blandade in sig själva bland bland folk i erövrade områden

–  de flyktingströmmar vi ser i dag har till stor del sin grund i européernas tidigare framfart

När vi kommer hem kan vi konstatera att vi inte behövt åka jorden runt för att finna exempel på övergrepp.

Vi hade bara behövt resa norrut till samernas land. Även här har européer (svenskar) flyttat fram sina positioner och stulit land från urinvånarna och utan ersättning exploaterat vattenfall, skogar och malmfyndigheter. Man har även försökt beröva samernas deras språk och kultur. När man hör talas om hur rikssvenskar reste omkring och mätte skallar för att därifrån kunna räkna ut intelligensen måste man ställa sig frågan om intelligensnivån hos dem som mätte.

Åke Svensson
Götene

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • vastaspojken

    Ett verbalt fång rosor till Åke Svensson för en kort liten resumé över européernas våldsamma historia. Det värsta är att insändaren har rätt! Det brukar inte vara populärt att säga sanningen. Ett gammalt tyskt ordspråk säger: ”Den som säger sanningen bör ha ena foten i stigbygeln!”