Söndag 24 januari 2021

Lärare behöver ha större befogenheter

Nästan alla barn och ungdomar har en gemensamt utvecklingsplattform, vilket är skolan. Det är en av de viktigaste plattformen för barn och ungas utveckling och att möta framtidens arbetsmarknad. Idag kännetecknas svensk skolan mer av allvarliga systems svagheter som skolsegregation och bristande kvalitét framför ett kunskapsfokus. Idag kan vi inte ge våran barn och unga den utbildningskvalité de behöver.

En av skolans största utmaningar idag handlar mycket om att få bra och kompetenta lärare. Tyvärr är det låg kvalite på många lärarutbildningar, idag räcker det med att få 0.05 på högskoleprovet för att bli antagen till lärarutbildning. Ett yrke som är väldigt seriöst, där du formar ungas tankesätt och syn på världen. Vi anser att det behövs högre antagningskrav på lärarutbildning och yrket måste bli mer attraktiv med fler karriärvägar och högre löner.

Arbetsmiljöverkets rapport om våld och hot bekräftar att situationen i svensk skola är allvarligt och att det förekommer våld och hot allt oftare. Allt fler elever respekterar läraryrket och skolpersonalen mindre. Sverige har en över byråkratiserad verksamhet genom skolinspektionen som lett till att lärare över dokumenterar av rädsla för att bli anmälda, trots att skollagen inte kräver den typen av underlag. Detta är något som måste återupprättas för Sveriges lärare. Rollen som lärare i skolan behöver stärkas med större befogenheter att hålla ordning. Ingen lärare ska behöva oroa sig för att bli straffad om de håller ordning i klassrummet eller när de ingriper vid bråk.

I många år har allt fler uppgifter vältras över på lärare, trots att dessa uppgifter huvudsakligen är vårdnadshavarnas eller andra aktörers ansvar. En lärare ska inte behöva agera som kurator eller skolsyster utan uppgiften är kunskapsförmedling- som idag knappt betonas i läroplanen.

Sverige har sedan 1990-talet sett dramatiska nedgångar i de internationella kunskapsmätningar PISA och TIMSS och fallet sker bland såväl låg- som högpresterande elever. Därför är det viktigare än någonsin med kompetenta lärare, det är även viktigt att läraren har bredare befogenheter och auktoritet i klassrummet. Skolan och utbildning är startskott och den grundläggande plattformen för resten av livet. Det är nödvändigt med bra lärare för att alla elever oavsett bakgrund ska få chansen till utveckling.

Zeynab Hussaini, Ledamot MUF Skaraborg

Adam Havasi, Ordförande MUF Varberg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.