Måndag 21 september 2020

Låt länets föreningar bidra till ökad integration

I en färsk Sifoundersökning svarar åtta av tio svenskar, 80 procent, att de tycker att idrotten har en viktig roll i att bidra till ökad integration. Svenskarna vill alltså att idrotten ska arbeta aktivt för att skapa ett mer inkluderande samhälle.

Svenska Innebandyförbundet har de senaste åren satsat mycket på att starta lokala integrationsprojekt. Vi erbjuder en enkel och rolig sport som alla kan utöva. Men det är vi inte ensamma om – hela idrottsrörelsen förenas av att vi vill att fler ska uppleva idrottens kraft och glädje. Ju fler som idrottar, desto bättre för folkhälsan och den sociala gemenskapen.

Svenska Innebandyförbundet har därför tagit fram tre konkreta åtgärder som länets kommunpolitiker behöver prioritera för att idrottsrörelsen ska kunna ta ett ännu större ansvar för integrationen:

Prata med era lokala idrottsföreningar
Det är de lokala föreningarna som har kunskapen om vilket stöd som har störst effekt. Handlar det till exempel om att bygga nya idrottshallar och bollplaner eller om att anställa en integrationssamordnare?

Prata med era nyanlända invånare

Genom att prata med kommunens nyanlända invånare förstår ni ännu bättre deras behov, önskemål, drivkrafter och vad de själva kan bidra med.

Prata med era partikamrater på riksnivå

Förklara för rikspolitikerna i ert parti att idrotten kan och vill göra ännu mer på integrationsområdet. Men då behöver idrotten ökat statligt stöd, med krav på skärpt återrapportering för att säkerställa att pengarna verkligen gör nytta.

Idrottsrörelsen har en viktig roll att spela för att bidra till ökad integration och det är rimligt att ha höga förväntningar på oss. Men för att kunna arbeta med integration på ett strukturerat och långsiktigt sätt krävs ännu bättre stöd.

Vi uppmanar därför kommunpolitikerna i Västra Götaland att ge idrottsrörelsen de förutsättningar som krävs för göra mer idrottsverksamhet och rörelseglädje. Prata med oss, prata med era nyanlända invånare och prata med era partikollegor – tillsammans kan vi bidra till ökad integration.

Mats Lomander, ordförande för Västsvenska Innebandyförbundet
Pernilla Bernhardsson, 
ordförande för Västergötlands Innebandyförbund
Märit Bergendahl, ordförande för Svenska Innebandyförbundet

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.