Tisdag 21 maj 2019

Låt oss tänka till…!

Det pågår en livlig debatt i media, om hur de svenskar som anslutit sig till IS och nu vill komma hem, ska behandlas. Det är enkelt att reta upp sig på det IS-terroristerna gjort.  De har lämnat trygga Sverige, begett sig till ett grymt krig, för att sedan när kriget är förlorat, be om att få komma tillbaka  Som vuxen måste man ta ansvar för vad man gör. Även jag känner aversion mot deras beteende och tycker ibland att de får skylla sig själva där de sitter i ökensanden!

Men samtidigt inser jag att vi får inte tappa huvudet. Vi måste följa gällande lagar! Många vill beröva återvändarna deras svenska medborgarskap. Det går inte enligt en av våra grundlagar Regeringsformen. (RF 2:7) Citat: ”Ingen medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket”. Vissa regler finns för de som har dubbelt medborgarskap. Ingen får göras statslös.

Att ändra en grundlag tar lite tid. Beslut ska tas av två på varandra följande lagtima riksmöten med ett val emellan. Tidigast kan lagen ändras 2022.

Det största problemet är barnen. De har ingen skuld i föräldrarnas eventuella brott. Hur ser deras framtid ut?  Vem har ansvar för att  barnen växer upp till ansvarstagande laglydiga medborgare?

De frågorna måste vi ställa oss, tänka till och besvara!
Låt oss förankra våra svar i den västerländska humanism som vi brukar hävda präglar vår kultur!

Bertil Wallgren
Floby

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.