Fredag 1 juli 2022

Låt slakteriövervakning bli tillgänglig för alla

Försvarslösa grisar som stampas och plågas med kedjor. Skrikande kycklingar som skållas levande. Apatiska KRAV-certifierade kor som går runt i sin egen avföring.

Förra veckan tillsatte regeringen en särskild utredare som får ett år på sig att lämna nödvändiga författningsförslag angående obligatorisk kameraövervakning på slakterier. Det är viktigt att kameraövervakningen inte blir en skönmålning utan att även konsumenterna ges rätten att se vad som verkligen händer bakom stängda dörrar.

Regeringens uppdragsbegränsning om att bara utreda kameror på slakterier saknar dock logik, då djuren tillbringar den mesta tiden av sina liv på gårdar. Dessutom förekommer mycket lidande och många dödsfall på transporter. Därför behöver det rimligtvis också finnas kameror på dessa ställen. Det är viktigt att kameraövervakningen omfattar hela djurindustrin för konsumenternas och de granskande veterinärernas skull.

Idag har vi ett allvarligt problem med att djurindustrin ägnar sig åt grönmålning samtidigt som konsumenterna saknar insyn i verksamheterna.

Kronfågels slogan “Rätt till rörelse” skymmer det faktum att kycklingen har mindre än ett A4-papper att röra sig på. Arlas slogan “Klassfoto i Bregottfabriken” döljer att eleverna får halsarna avskurna efter fem års praktik där. Scans uttryck “Från en gård med hållbarhet nära hjärtat” för tanken bort från det faktum att 98 procent av alla grisar i Sverige lever sina sex månader långa liv på en betongyta mindre än en kvadratmeter.

Det är mycket viktigt att regeringens utredning av kameraövervakning blir heltäckande och tillgänglig för alla. Allmänheten har rätt att få veta vad som händer på slakterier, gårdar och transporter för att kunna ta informerade köpbeslut.

Linda Lindström
Ordförande Total Insyn

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.