Söndag 23 september 2018

Lösningsfokuserat på sjukhusen

För tredje året i rad har styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad) mött verksamhetscheferna till en heldag.

Ämnet vid träffen på Lidköpings sjukhus var ”Möjligheter och utmaningar inför omställning till nära vård och högprioriterade frågor”.

Genomgående handlade chefernas bekymmer om svårigheterna att rekrytera personal, främst specialistläkare och sjuksköterskor.

Redovisningen visade att Skaraborgs Sjukhus ligger bäst till i Västra Götaland när det gäller akutinsatser med ambulans, doktor på plats och vistelsetid på akuten.

För att bli ännu bättre anställs akutläkare och införandet av bedömningsbilar är på gång. Inom området gallkirurgi är SkaS bäst i regionen.

I AT-ranking ligger Lidköpings sjukhus i topp. Barn och kvinnoverksamheten framhålls i hela landet, detta som några exempel.

Men allt är inte guld och gröna skogar. Bemanningspersonal får användas i allt högre grad. Personal får arbeta mycket övertid, vilket i sin tur leder till att välbehövda sjuksköterskor väljer andra arbetsplatser.

Bemanningsteamen inom flera områden har tyvärr en allt större uppgift att fylla. En lösning som diskuterades var att starta ett projekt med en arbetsmodell 80-10-10 för att locka tillbaka och behålla sjuksköterskor inom några områden. Det handlar om 80 % kliniskt arbete, 10 % kompetensutveckling och 10 % personlig utveckling, träning.

Ögonmottagningen har flera idéer för att minska sin långa kö. Ortopeden öppnar upp vårdplatser som några exempel.

Den genomgående tonen under dagen utgick från patienten, värdegrunden med den personcentrerade vården, allt för kvalitet. Tryggheten är viktig. Hur ”besjäla” den nära vården var ett av uttrycken.

Det är en konst att rensa i en läkemedelslista för en patient på 35 – 40 läkemedel. En sjuksköterska på operation nattetid måste ha kunskap om fler än 200 olika typer av ingrepp. Vuxenpsykiatrin kommer att få tuffare styrning för att ta emot fler patienter från kön.

Samarbete på alla plan blir en nyckelfråga. Mera vård flyttar hem från sjukhuset. Det gäller såväl samverkan med kommuner och primärvård för den nära vården i omställningsarbetet till samverkan mellan sjukhusen i olika nischer som med Falköping operationer dagtid till Sahlgrenska sjukhuset i den högspecialiserade vården.

Den framtida digitaliseringen kommer att underlätta. En enkel sak är att införa att patienten beställer tid på nätet och sms-påminnelse för att slippa 13 000 uteblivna besök hittills i år, en ökning med 7 procent, där personal står redo att ta emot patienter.

Det slog mig att det inte talades så mycket om behov av mera pengar som det gjorde vid det första tillfället styrelsen träffade verksamhetscheferna.

Trots att det inom vissa områden skulle behövas tillskott finns en medvetenhet om utveckling och att samtidigt hålla given budget.

Jag är mycket imponerad av SkaS kompetenta och lösningsfokuserade verksamhetschefer. De utstrålar trygghet inför framtiden.

Ulla-Britt Hagström (L),
ordförande för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.