Onsdag 7 juni 2023

Lyssna på Kina om vindkraft

Kina är väl det landet som har mest vindkraft och då mycket erfarenheter av detta, i Remote Sensing volym 9 utgåva 4 finns Vindkraftsverkens observerade effekter på lokal vegetationstillväxt i Norra Kina att läsa. Av detta kan tolkas att Kinesiska forskare har i en studie (2017) från 2004-2014  studerat större vindkraftsparker effekt på närområdet.

Rapporten visar en stor påverkan av det lokala klimatet-temperatur-nederbörd. Studien visar negativ påverkan på den lokala vegetationenstillväxten.

Vindkraftverken bidrar till mindre insekter i området,minskat antal daggmaskar och mindre djur som rör sig runt dem.

Slår ihjäl miljontals fåglar, Fladdermöss. Innebär minskad pollinering och sämre jordar, det finns bilder på vindkraftsparker där all växtlighet mer eller mindre dött ut.

Kineserna har visat att vindkraft är en stor miljöbov, är det så vi ska ha det i Sverige också, i Norrland har man redan studerat Vindkraftsparkerna där man sett att häckande fåglar inte häckar närmare än ca 400 m från en  vindmölla, hur ser det då ut i en park med 60-100 möllor där  lär ingen fågel häcka överhuvudtaget, en  utarmning av fågelfaunan.

På jordbruksmark flyr daggmaskarna vilket utarmar jordarna likt det som Kineserna visat, är det så här vi ska ha Vindkraftsenergi, utarmning av biologiskt mångfald. m.m. Det kan inte va energins mål , få överskottsel på naturens bekostnad, kan vi inte ställa upp på., Politiska energiöverenskommmelser måste beakta detta. Även andra energislag är miljöbovar, som går att åtgärda, men vindkraften är svårare att åtgärda med det de ställer till med.

Politiker lyssna på de som har erfarenhet långt tillbaka i tiden om vindkraft; kineserna.

Gillis Edman

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.