Torsdag 16 augusti 2018

Man kan undra…?

Nu står striden het om skattefinansierad privat verksamhet inom vård och kanske främst skolan. Debatten väcker min nyfikenhet.

Regeringen har presenterat ett förslag som innebär att företagen inte får ta hem hur stora vinster som helst. Argumenten mot förslaget verkar minst sagt överdrivna! Förslaget som bygger på Reepalus utredning innebär inget STOPP för vinster. Ett företag måste givetvis ge en viss vinst!  Ej heller föreslås någon begränsning av valfriheten. Elevernas/föräldrarnas möjligheter att välja skola förändras inte!

Nu hävdar motståndarna mot förslaget att många företag kommer att slås ut om ägarna inte har möjlighet att ta ut obegränsad vinst ur företagen.

Sverige är ett i många avseenden unikt land. Många länder har privata skolor som betalas med skattepengar. Men vi är det enda landet i världen där rätten att plocka hem skattepengar som vinst ur företagen är obegränsad.  Varför? Kanske kan någon företrädare för Svenskt Näringsliv förklara detta för mig?

Alla skolors främsta mål måste vara utbildningens kvalitet-elevernas bästa! Om det är så, varför är då frågan om obegränsade vinstmöjligheter så viktig?

Man kan verkligen undra……?

Bertil Wallgren
Floby

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.