Fredag 27 maj 2022

Markering på landsbygdens bekostnad

Replik till Sten Bergheden (M):

Centerpartiet var redan på Alliansregeringens tid pådrivande för ett strandskydd som ger större möjligheter för att bygga på landsbygden.

Det är bra att Sten Bergheden och Moderaterna delar många av Centerpartiets visioner men det Sten och Moderaterna lyfter är just bara visioner till skillnad mot de konkreta förändringsförslag som nu ligger på riksdagens bord och som Centerpartiet varit med och tagit fram.

Moderaterna har inte lagt fram något skarpt förslag till alternativ i riksdagen, de har däremot lagt förslag om att regeringen ska tillsätta en ny strandskyddsutredning vilket kraftigt skulle förskjuta och försena de förslag som redan nu skulle kunna underlätta för utveckling i strandnära lägen.

Den proposition som Sten Bergheden och Moderaterna ”lovar att göra allt för att stoppa” innehåller tre förenklingsdelar.

För det första föreslås att strandskyddet vid till exempel våtmarker tas bort helt, vilket varit efterfrågat av näringen.

För det andra begränsas strandskyddet vid små sjöar under en hektar och smala vattendrag under två meter kraftigt och det blir i praktiken fritt fram att bygga där det idag är 100 meter strandskydd kring dessa mindre vatten som det finns gott om i hela landet. För detta gäller inte bara i Norrland som Bergheden vill låta påskina utan i hela landet.

För det tredje ersätts dagens LIS-områden med så kallade strandnära utvecklingsområden, med betydligt mer generösa möjligheter att bygga, även i områden på landsbygden som idag har ett utökat strandskydd. Som en del i den ökade differentieringen med lättnader på landsbygden föreslås också skärpningar i högt exploaterade områden där tillgången på stränder är begränsad. För medan landsbygdens utveckling stoppas trots stor tillgång till stränder fortsätter utvecklingen i staden. På landsbygden ska strandmiljöer skyddas och restaureras, men samma krav har inte staden.

Men istället för att säga nej till skärpningarna och ja till lättnaderna, vilket är fullt möjligt i riksdagsbehandlingen, vill Sten Bergheden och Moderaterna avslå hela propositionen. Det är svårt att tolka detta som något annat än en markering mot Centerpartiet på landsbygdens bekostnad.

Centerpartiet tycker inte heller att förslagen som finns på bordet räcker, men vi ser dem som steg på vägen mot ytterligare lättnader. Vi ser hellre tre genomförda lättnader nu, än tio förslag i en ny utredning.

Så till er lantbrukare som förbannar strandskyddet kring sina våtmark, ni skaraborgare vars planerade bygge hindras av en liten bäck eller pöl, eller de landsbygdskommuner med stora arealer utökat strandskydd som sett fram emot att kunna utse strandnära utvecklingsområden kan vi bara säga: Vi beklagar att ni kommer få fortsätta vänta. på grund av Sten Bergheden och Moderaternas agerande.

Ulrika Heie (C)
Riksdagsledamot från Skaraborg i Miljö och jordbruksutskottet

Ulrica Johansson (C)
Distriktsordförande Centerpartiet i Skaraborg

Tobias Leverin (C)
Riksdagskandidat för Centerpartiet i Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.